Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

ISIN: SK1110004407 | IČO: 00151700 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regione strednej a východnej Európy. Allianz ponúka celú škálu inovatívnych poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majektu a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov. V roku 2004 založila Allianz - Slovenská poisťovňa prvú dôchodkovú správcovskú spoločnosť na Slovensku: Allianz - Slovenskú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a.s.. Majoritným akcionárom Allianz - Slovenskej poisťovne je Allianz New Europe Holding GmBH s podielom 84,61%.


  • Zisk po zdanění - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • Dividenda - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • Aktiva - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • Vlastní kapitál - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • Tržby - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 2137 2133 2079 1983
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 79 62 -2 133
Celkový cash flow (mil. EUR) 8 -5 -60 64
D/E 3,148 3,283 3,234 3,407
Dividenda (EUR/akcie) 24,73 10,29 10,29 8,53
Poznámky k účetní závěrce konsol. konsol. konsol. konsol.
ROA 4,77% 2,72% 4,23% 3,28%
ROE 19,81% 11,65% 17,92% 14,44%
Tržby (mil. EUR) 522 522 525 526
Vlastní kapitál (mil. EUR) 515 498 491 450
Zisk na akcii (EUR/ks)
Zisk po zdanění (mil. EUR) 102 58 88 65
Základní kapitál (mil. EUR) 194,803 194,803 194,803 194,803
Závazky (mil. EUR) 1621 1635 1588 1533
Účetní hodnota 87,74 84,85 83,66 76,67

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Allianz 2009
Výročná správa Allianz 2010
Výročná správa Allianz 2011


« Zpět na přehled českých akcií