Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Slovenské energetické strojárne, a.s.

ISIN: SK1120008034 | IČO: 31411690 | Menovitá hodnota: 6,64 EUR

Slovenské energetické strojárne, a.s. patria medzi významných výrobcov a dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne. Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike, a to vývoj, projektovanie, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky. Akcie sú obchodované na kótovanom hlavnom trhu BCPB v počte 1 565 345 ks. Majoritným akcionárom spoločnosti je cyperská spoločnosť, ktorá patrí do skupiny J&T.


  • Zisk po zdanění - Slovenské energetické strojárne, a.s.
  • Aktiva - Slovenské energetické strojárne, a.s.
  • Vlastní kapitál - Slovenské energetické strojárne, a.s.
  • Tržby - Slovenské energetické strojárne, a.s.

Tržby - Slovenské energetické strojárne, a.s.


Zisk po zdanění Slovenské energetické strojárne, a.s. »
Dividenda Slovenské energetické strojárne, a.s. »
Aktiva Slovenské energetické strojárne, a.s. »
Vlastní kapitál Slovenské energetické strojárne, a.s. »
Tržby Slovenské energetické strojárne, a.s. »

« Zpět na přehled společnosti Slovenské energetické strojárne, a.s.