Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

PROTETIKA, a.s.

ISIN: CS0009004650 | IČO: 31322859 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Protetika, a.s. bola založená v roku 1992 a jej hlavnou podnikateľskou činnsťou je výroba, vývoj a opravy ortopedických a terapeutických pomôcok a výroba zdravotníckych prístrojov. Akcie spoločnosti sú obchodovateľné a prijaté na Burze cenných papierov v Bratislave. Spoločnosť má 2 majoritných akcionárov, a to UNITED INDUSTRIES, a.s. s podielom na ZI vo výške 67% a spoločnosť NIFE, s.r.o. s podielom na ZI vo výške 20%. Zvyšok akcií vlastnia drobní akcionári.


  • Zisk po zdanění - PROTETIKA, a.s.
  • Aktiva - PROTETIKA, a.s.
  • Vlastní kapitál - PROTETIKA, a.s.
  • Tržby - PROTETIKA, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 11,802 11,183 9,886 9,401
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 1,484 -0,303 1,013 0,546
Celkový cash flow (mil. EUR) 1,055 -0,404 0,63 0,072
D/E 0,188 0,344 0,336 0,450
Dividenda (EUR/akcie) 0 0 0 0
Poznámky k účetní závěrce individ. individ. individ. individ.
ROA 7,46% 8,60% 9,09% 9,38%
ROE 8,87% 11,57% 12,22% 13,70%
Tržby (mil. EUR) 12,836 12,495 10,921 10,586
Vlastní kapitál (mil. EUR) 9,931 8,318 7,356 6,44
Zisk na akcii (EUR/ks) 10,078 11,009 10,289 10,096
Zisk po zdanění (mil. EUR) 0,881 0,962 0,899 0,882
Základní kapitál (mil. EUR) 2,902 2,902 2,902 2,901
Závazky (mil. EUR) 1,87 2,865 2,475 2,897
Účetní hodnota 113,61 95,16 84,16 73,70
« Zpět na přehled českých akcií