Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Majetkový Holding, a.s.

ISIN: SK1120005485 | IČO: 35823364 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Majetkový Holding, a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa prevažne finančnými činnosťami. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí najmä investovanie do cenných papierov, správa a zhodnocovanie majetkových účastí na podnikaní iných subjektov, financovanie realitných a developerskych projektov, či správa a vymáhanie pohľadávok nadobudnutých postúpením. Majetkový Holding, a.s. je jednou zo spoločností ovládaných spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina, a.s., ktorej história siaha až do roku 1990.


  • Zisk po zdanění - Majetkový Holding, a.s.
  • Dividenda - Majetkový Holding, a.s.
  • Aktiva - Majetkový Holding, a.s.
  • Vlastní kapitál - Majetkový Holding, a.s.
  • Tržby - Majetkový Holding, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 44,280 44,122 44,753 42,573 41,559
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 0,266 0,115 2,664 2,802 2,481
Celkový cash flow (mil. EUR) 4,306 0,851 -1,084 0,202 1,275
D/E 0,10 0,119 0,166 0,167 0,208
Dividenda (EUR/akcie) 1,8 1,8 1,8 0 0
Poznámky k účetní závěrce individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 4,44% 5,42% 6,58% 6,03% -10,90%
ROE 4,88% 6,06% 7,67% 7,04% -13,18%
Tržby (mil. EUR) 2,217 4,85 6,031 4,94 7,189
Vlastní kapitál (mil. EUR) 40,225 39,447 38,372 36,47 34,386
Zisk na akcii (EUR/ks) 2,96 3,623 4,464 3,891 -6,87
Zisk po zdanění (mil. EUR) 1,964 2,39 2,945 2,567 -4,532
Základní kapitál (mil. EUR) 21,9 21,9 21,9 21,9 21,896
Závazky (mil. EUR) 4,054 4,675 6,38 6,103 7,167
Účetní hodnota 60,98 59,80 58,17 55,29 52,14

Dokumenty k akcii:
Výročná správa Majetkový Holding 2009
Výročná správa Majetkový Holding 2010
Výročná správa Majetkový Holding 2011
Výročná správa Majetkový Holding 2012


« Zpět na přehled českých akcií