Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Ekostav, a.s.

ISIN: CS0005046754 | IČO: 00681245 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť EKOSTAV, a.s. Michalovce pôsobí na trhu stavebnej výroby už druhé desaťročie. Firma má dlhoročnú historiu budovania ekologických, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Základné imanie spoločnosti sa skladá z 61 553ks akcií na doručiteľa obchodovaných na regulovanom trhu.


  • Zisk po zdanění - Ekostav, a.s.
  • Aktiva - Ekostav, a.s.
  • Vlastní kapitál - Ekostav, a.s.
  • Tržby - Ekostav, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 7,646 11,159 8,887 7,197 7,925
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 0,037 0,631 -0,189 0,714 0,284
Celkový cash flow (mil. EUR) 0 0,01 -0,131 -0,49 -0,095
D/E 2,635 4,347 2,614 2,038 2,653
Dividenda (EUR/akcie) 0 0 0 0 0
Poznámky k účetní závěrce individ. individ. individ. individ. individ.
ROA 0,98% 0,54% 1,63% 2,95% 1,41%
ROE 3,57% 2,88% 5,90% 8,95% 5,16%
Tržby (mil. EUR) 9,902 17,4 9,794 8,708 10,743
Vlastní kapitál (mil. EUR) 2,103 2,086 2,459 2,369 2,169
Zisk na akcii (EUR/ks) 1,22 0,971 2,357 3,448 1,817
Zisk po zdanění (mil. EUR) 0,075 0,06 0,145 0,212 0,112
Základní kapitál (mil. EUR) 2,018 2,018 2,018 2,018 2,018
Závazky (mil. EUR) 5,541 9,067 6,428 4,828 5,754
Účetní hodnota 34,59 34,31 40,44 38,96 35,67

Dokumenty k akcii:
Ročná správa Ekostav 2009
Ročná správa Ekostav 2010
Účtovná závierka Ekostav 2011
Výročná správa Ekostav 2012


« Zpět na přehled českých akcií