Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Ekostav, a.s.

ISIN: CS0005046754 | IČO: 00681245 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť EKOSTAV, a.s. Michalovce pôsobí na trhu stavebnej výroby už druhé desaťročie. Firma má dlhoročnú historiu budovania ekologických, vodohospodárskych a inžinierskych stavieb. Základné imanie spoločnosti sa skladá z 61 553ks akcií na doručiteľa obchodovaných na regulovanom trhu.


  • Zisk po zdanění - Ekostav, a.s.
  • Aktiva - Ekostav, a.s.
  • Vlastní kapitál - Ekostav, a.s.
  • Tržby - Ekostav, a.s.

Aktiva - Ekostav, a.s.


Zisk po zdanění Ekostav, a.s. »
Dividenda Ekostav, a.s. »
Aktiva Ekostav, a.s. »
Vlastní kapitál Ekostav, a.s. »
Tržby Ekostav, a.s. »

« Zpět na přehled společnosti Ekostav, a.s.