Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Druhá strategická, a.s.

ISIN: SK1120005337 | IČO: 35705027 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR


  • Zisk po zdanění - Druhá strategická, a.s.
  • Aktiva - Druhá strategická, a.s.
  • Vlastní kapitál - Druhá strategická, a.s.
  • Tržby - Druhá strategická, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 61,868 72,479 307,387 314,108 263,692
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 0,486 1,213 5,84 -57,331 10,613
Celkový cash flow (mil. EUR) -0,777 0,77 -7,014 -0,38 -0,814
D/E 0,641 0,501 4,055 4,304 5,586
Dividenda (EUR/akcie) 0 0 0 0 0
Poznámky k účetní závěrce individ. individ. konsolid. konsolid. konsolid.
ROA -1,29% 0,00% 0,34% -0,93% 2,85%
ROE -2,15% 0,00% 1,74% -4,94% 18,77%
Tržby (mil. EUR) 0,576 0,187 167,953 271,525 300,958
Vlastní kapitál (mil. EUR) 37,295 47,936 60,804 59,224 40,037
Zisk na akcii (EUR/ks) 1,28 -3,6 9,26
Zisk po zdanění (mil. EUR) -0,800 0,002 1,057 -2,925 7,514
Základní kapitál (mil. EUR) 26,452 26,452 26,452 26,452 26,452
Závazky (mil. EUR) 23,900 24,011 246,583 254,884 223,656
Účetní hodnota 46,79 60,15 76,29 74,31 50,24

Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka Druhá strategická 2009
Účtovná závierka Druhá strategická 2010
Účtovná závierka Druhá strategická 2011
Účtovná závierka Druhá strategická 2012


« Zpět na přehled českých akcií