Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Zentiva, a.s.

ISIN: SK1120004439 | IČO: 31411771 | Menovitá hodnota: 33,19 EUR

Spoločnosť Zentiva, a.s. sa zameriava na vývoj a výrobu moderných značkových generických farmaceutických výrobkov a aktívnych chemických substancií. Predaj uvedených výrobkov je v prevažnej miere realizovaný cez obchodnú spoločnosť Zentiva International a.s. na domácom trhu i v zahraničí. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny ZENTIVA N.V.. Majoritným akcionárom spoločnosti ZENTIVA N.V. je spoločnosť Sanofi Aventis.


  • Zisk po zdanění - Zentiva, a.s.
  • Dividenda - Zentiva, a.s.
  • Aktiva - Zentiva, a.s.
  • Vlastní kapitál - Zentiva, a.s.
  • Tržby - Zentiva, a.s.
2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 262,295 303,961 250,465 214,418
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 66,792 106,64 59,776 35,456
Celkový cash flow (mil. EUR) 0,057 -7,141 5,242 -1,987
D/E 0,273 0,200 0,232 0,175
Dividenda (EUR/akcie) 4,67 33,95 3,15 13,3
Poznámky k účetní závěrce individ. individ. individ. individ.
ROA 2,88% 18,04% 10,21% 11,57%
ROE 3,66% 21,64% 12,58% 13,59%
Tržby (mil. EUR) 223,156 214,767 174,862 183,011
Vlastní kapitál (mil. EUR) 206,106 253,385 203,221 182,522
Zisk na akcii (EUR/ks) 4,66 33,85 15,78 15,31
Zisk po zdanění (mil. EUR) 7,55 54,836 25,56 24,801
Základní kapitál (mil. EUR) 53,774 53,774 53,774 53,774
Závazky (mil. EUR) 56,189 50,576 47,244 31,896
Účetní hodnota 127,21 156,39 125,43 112,65

Dokumenty k akcii:
výročná správa Zentiva 2009
výročná správa Zentiva 2010
výročná správa Zentiva 2011


« Zpět na přehled českých akcií