Slovenské akcie - dividendy, zisky, tržby

Púchovský mäsový priemysel, a.s.

ISIN: CS0009013156 | IČO: 31561853 | Menovitá hodnota: 33,20 EUR

Púchovský mäsový priemysel, a.s. patrí medzi popredných predstaviteľov mäsospracujúceho priemyslu na Slovensku. Hlavným výrobným programom spoločnosti je výroba mäsa a mäsových výrobkov. Sortiment výrobkov tvorí okolo 200 položiek a spoločnosť produkuje zhruba 300 ton mäsa a podobné množstvo mäsových výrobkov mesačne. Základné imanie je rozdelené na 77 584 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa.


  • Zisk po zdanění - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
  • Aktiva - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
  • Vlastní kapitál - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
  • Tržby - Púchovský mäsový priemysel, a.s.
2012 2011 2010 2009 2008
Aktiva (mil. EUR) 24,443 25,827 20,937 19,398 13,61
Cash flow z provozní činnosti (mil. EUR) 1,409 3,736 0,545
Celkový cash flow (mil. EUR) 3,978 1,816 -3,764
D/E 3,693 4,156 2,963 2,847 2,430
Dividenda (EUR/akcie) 0 0 0 0 0
Poznámky k účetní závěrce Prvý polrok individ. individ. individ. individ.
ROA 0,70% 1,20% 1,76% 2,59% 2,57%
ROE 3,94% 7,46% 8,97% 13,44% 10,80%
Tržby (mil. EUR) 36,187 62,908 38,031 25,605 16,469
Vlastní kapitál (mil. EUR) 4,34 4,169 4,112 3,743 3,24
Zisk na akcii (EUR/ks) 2,208 4,003 4,762 6,478 4,506
Zisk po zdanění (mil. EUR) 0,171 0,311 0,369 0,503 0,35
Základní kapitál (mil. EUR) 2,576 2,576 2,576 2,576 2,575
Závazky (mil. EUR) 16,029 17,328 12,185 10,658 7,873
Účetní hodnota 55,93 53,73 53,00 48,24 41,77

Dokumenty k akcii:
Účtovná závierka PMP 2009
Výročná správa PMP 2010
Výročná správa PMP 2011


« Zpět na přehled českých akcií