České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

CEETA 6,50%/2016

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.50% 100% 6/20/2016 82% 18% -3,846 21,279 115,170

Dokumenty k dluhopisu: Prospekt Ceeta 2013   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 6/20/2013
Datum splatnosti 6/20/2016
Emisní kurz 100%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN SK4120009200
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 30,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 1,000
Počet CP v emisi (ks) 30,000
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.50%

Všechny informace o emitentovi:

Emitent Ceeta, a.s.
45 971 528
Ulice Dvořákovo nábrežie 10
PSČ 811 02
Město Bratislava - Staré Mesto
Rok vzniku subjektu 2010

2012 2011
Celková aktiva 272,157 115,170
Cizí zdroje 166,275 93,891
Dluh/provozní zisk 14.5 prevádzková strata
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2012 12/31/2011
Finanční CF 60,872 -459
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 330 1,434
Investiční CF -56,053 3,537
Krátkodobé bankové úvěry 74,580 46907
Krátkodobé závazky 82,257 81,461
Krátkodobé závazky z obchodního styku 1850 631
Měna účetní závěrky tis. EUR tis. EUR
Náklady na materiál, zboží, služby 3,244 174
Oběžná aktiva 43590 30,517
Odpisy 398 26
Poznámky
Provozní výnosy 13997 884
Provozní CF 74 288
Rentabilita aktiv (ROA) 0.23% X
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 0.60% X
Roční čistý zisk 637 -3,846
Stav finančních účtů 7,695 3,354
Rozvahový Cash Flow 4,893 3,366
Tržby za zboží, aktivace 12,368 852
Vlastní kapitál 105,882 21,279
Vlastní kapitál / Celková aktiva 39% 18%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 9,886 4,930
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 90,950 20,925
Závazky / Celková aktiva 61% 82%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 68360 6619
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 74580
Úrokové náklady 6,366 329
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 3767% 10,967%
Úrokové výnosy 169 3
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy

« Zpět na přehled dluhopisů