České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopis ESIN Group 7,50%/2019

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
7.50% 100% 9/30/2019 85.6% 14.4% -823,993 4,906,114 33,999,083

Dokumenty k dluhopisu: Dlhopis ESIN Group 7,50%/2019 2019      

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 9/30/2012
Datum splatnosti 9/30/2019
Emisní kurz 100%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN SK4120008798
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 55,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 1,000
Počet CP v emisi (ks) 55,000
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 7.50%

Všechny informace o emitentovi:

Emitent ESIN group, a.s.
36 787 302
Ulice Tatranská 300/8
PSČ 017 01
Město Považská Bystrica
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Účtovná závierka Esin group 


2011
Celková aktiva 33,999,083
Cizí zdroje 29,092,969
Dluh/provozní zisk prevádzková strata
Doba splatnosti závazků 310
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF 6,987,485
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 207
Investiční CF -5,312,138
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky 13,669,621
Krátkodobé závazky z obchodního styku 3,568,530
Měna účetní závěrky EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -4,139,211
Oběžná aktiva 7,399,573
Odpisy -174,322
Poznámky
Provozní výnosy 4,515,570
Provozní CF -451,825
Rentabilita aktiv (ROA) -2.4%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -16.8%
Roční čistý zisk -823,993
Stav finančních účtů 1,434,095
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace 4,448,271
Vlastní kapitál 4,906,114
Vlastní kapitál / Celková aktiva 14.4%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti -180,633
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -4,696,029
Základní kapitál 265,883
Závazky / Celková aktiva 85.6%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 14,211,639
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 10,096,441
Úrokové náklady -688,390
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 5017%
Úrokové výnosy 13,720
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -674,670

« Zpět na přehled dluhopisů