České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Sportline 01

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.00 100.00% 28. 3. 2013

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 14. 10. 2009
Datum splatnosti 28. 3. 2013
Datum zač. obchodování Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov do 28. 3. 2013
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN SK4110001621
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 79,800
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 1,330,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 3,325.00
Počet CP v emisi (ks) 400
Roční kupón pro emisi v měně denominace 79,800
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejne obchodovateľný, na meno, prevoditeľný
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent SPORTLINE s.r.o.
35,966,807
Ulice Za stanicou 11925
PSČ 831 04
Město Bratislava
Rok vzniku subjektu 2005

Celková aktiva
Cizí zdroje
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky
Finanční CF
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 3.03
Investiční CF
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku
Měna účetní závěrky EUR
Náklady na materiál, zboží, služby
Oběžná aktiva
Odpisy
Poznámky
Provozní výnosy
Provozní CF
Rentabilita aktiv (ROA)
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)
Roční čistý zisk
Stav finančních účtů
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál / Celková aktiva
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 439,000
Závazky / Celková aktiva
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady
Úrokové náklady / Úrokové výnosy
Úrokové výnosy
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy

« Zpět na přehled dluhopisů