České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopis CASS01

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.00 30. 6. 2020 52.67% 47.33% -237,139 2,008,210 4,243,364

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 30. 6. 2011
Datum splatnosti 30. 6. 2020
Datum zač. obchodování Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov: 1.6.2011 – 31.12.2012
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN SK4110001811
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 180,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 3,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 5,000
Počet CP v emisi (ks) 600
Roční kupón pro emisi v měně denominace 180,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejne obchodovateľný, na meno
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent STAVOPROJEKTING, a. s.
00 188 867
Ulice Letná 27
PSČ 043 14
Město Košice
Rok vzniku subjektu 1992

2009
Celková aktiva 4,243,364
Cizí zdroje 2,235,154
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků 121
Datum účetní závěrky 12/31/2009
Finanční CF
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 2.00
Investiční CF
Krátkodobé bankové úvěry 528,327
Krátkodobé závazky 80,263
Krátkodobé závazky z obchodního styku 24,934
Měna účetní závěrky EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -74,432
Oběžná aktiva 3,194,673
Odpisy -86,248
Poznámky teraz Cassofin, a.s.
Provozní výnosy
Provozní CF
Rentabilita aktiv (ROA) -5.59%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -11.81%
Roční čistý zisk -237,139
Stav finančních účtů 334,545
Rozvahový Cash Flow -150,891
Tržby za zboží, aktivace 65,628
Vlastní kapitál 2,008,210
Vlastní kapitál / Celková aktiva 47.33%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -108,643
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 1,500,000
Závazky / Celková aktiva 52.67%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -152,989
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 303.15%
Úrokové výnosy 50,466
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -102,523

« Zpět na přehled dluhopisů