České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Spobyt

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
5.25 100.00% 30. 10. 2013 52.4% 47.7% 184,467 4,915,901 10,316,357

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 30. 10. 2003
Datum splatnosti 30. 10. 2013
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003501363
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 13,125,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 250,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 10,000
Počet CP v emisi (ks) 25,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 13,125,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 5.25
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 5.25

Všechny informace o emitentovi:

Emitent SPOBYT, a.s.
25029339
Ulice Masarykova 119/208
PSČ 40001
Město Ústí nad Labem
Rok vzniku subjektu 1997

2011
Celková aktiva 10,316,357
Cizí zdroje 5,400,456
Dluh/provozní zisk 2
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF -256,617
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 125
Investiční CF 161,965
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky 1,229,419
Krátkodobé závazky z obchodního styku 847,831
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -401,260
Oběžná aktiva 1,704,281
Odpisy -128
Poznámky datum zániku: 1.1.2010; všetky vzťahy prešli na CPI BYTY, a.s. (BPT Prague, a.s.)
Provozní výnosy
Provozní CF 82,711
Rentabilita aktiv (ROA) 1.8%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 3.8%
Roční čistý zisk 184,467
Stav finančních účtů 152,923
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace 446,182
Vlastní kapitál 4,915,901
Vlastní kapitál / Celková aktiva 47.7%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 311,384
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 2,000
Závazky / Celková aktiva 52.4%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 250,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 379,992
Úrokové náklady -158,426
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 179%
Úrokové výnosy 88,450
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -69,976

« Zpět na přehled dluhopisů