České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

SM VAK OVA 5,00/15

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
5.00 99.66% 15. 11. 2015 40.8% 59.2% 362,480 4,429,052 7,478,955

Dokumenty k dluhopisu: Výročná správa SMVK 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 15. 11. 2005
Datum splatnosti 15. 11. 2015
Emisní kurz 99.66%
Ex-kupón 1 kalendárny mesiac pred dátumom výplaty kupónu
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003501462
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 100,000,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 2,000,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 1,000,000
Počet CP v emisi (ks) 2,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 100,000,000
Zkratka BDAVOKAO
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 5.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 5.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
45193665
Ulice 28. října 169
PSČ 709 45
Město Ostrava
Rok vzniku subjektu 1992

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa SMVaK 


2011
Celková aktiva 7,478,955
Cizí zdroje 3,049,903
Dluh/provozní zisk 2
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF -349,135
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.6
Investiční CF -477,836
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky 547,439
Krátkodobé závazky z obchodního styku 486,893
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -1,138,072
Oběžná aktiva 498,458
Odpisy -421,650
Poznámky
Provozní výnosy 2,109,025
Provozní CF 689,454
Rentabilita aktiv (ROA) 4.8%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 8.2%
Roční čistý zisk 362,480
Stav finančních účtů 90,390
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 4,429,052
Vlastní kapitál / Celková aktiva 59.2%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 975,821
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 3,458,425
Závazky / Celková aktiva 40.8%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 1,989,142
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 12,778
Úrokové náklady -105,944
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 13635%
Úrokové výnosy 777
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -105,167

« Zpět na přehled dluhopisů