České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Sazka 9% 06-21

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
9.00 99.40% 12. 7. 2021 74.83% 25.17% 1,428,532 3,593,394 14,275,452

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 12. 7. 2006
Datum splatnosti 12. 7. 2021
Emisní kurz 99.40%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN XS0258547057
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 9,675,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 215,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 50,000
Počet CP v emisi (ks) 4,300
Roční kupón pro emisi v měně denominace 19,350,000
Zkratka 25854705
Stav CP Suspendácia 10.januára 2011
Trh Luxembourg, aktuálne suspendovaný
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 9.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 9.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent SAZKA, a.s.
471 16 307
Ulice K Žižkovu čp. 851
PSČ 190 93
Město Praha 9
Rok vzniku subjektu 1993

2010
Celková aktiva 14,275,452
Cizí zdroje 10,682,058
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2010
Finanční CF -1,854,537
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 3.84
Investiční CF 452,971
Krátkodobé bankové úvěry 1,634,593
Krátkodobé závazky 4,606,006
Krátkodobé závazky z obchodního styku 2,097,334
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -6,478,934
Oběžná aktiva 2,485,742
Odpisy -134,185
Poznámky V konkurze
Provozní výnosy
Provozní CF 1,326,968
Rentabilita aktiv (ROA) 10.01%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 39.75%
Roční čistý zisk 1,428,532
Stav finančních účtů 213,193
Rozvahový Cash Flow 1,562,717
Tržby za zboží, aktivace 7,828,142
Vlastní kapitál 3,593,394
Vlastní kapitál / Celková aktiva 25.17%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 1,349,208
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 1,399,600
Závazky / Celková aktiva 74.83%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -651,641
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 87.53%
Úrokové výnosy 744,515
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy 92,874

« Zpět na přehled dluhopisů