České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

4,5% HYUNDAI MOTOR 10(2015)

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
4.50 99.70% 15. 4. 2015 65.07% 34.93% 2,042,632 11,477,266 32,856,408

Dokumenty k dluhopisu: Výročná správa Hyundai 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 15. 4. 2010
Datum splatnosti 15. 4. 2015
Emisní kurz 99.70%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN USX3458MAA46
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 11,250,000
Měna denominace USD
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 500,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 100,000
Počet CP v emisi (ks) 5,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 22,500,000
Zkratka A1AWK1
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange, Berlin, Frankfurt
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 4.50
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 4.50

Všechny informace o emitentovi:

Emitent Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
277 73 035
Ulice Průmyslová zóna Nošovice
PSČ 739 51
Město Nižní Lhoty 700
Rok vzniku subjektu 2006

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Hyundai 


2011 2010
Celková aktiva 42,366,711 32,856,408
Cizí zdroje 27,827,551 21,379,142
Dluh/provozní zisk 1
Doba splatnosti závazků 33
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2010
Finanční CF -193,524 2,257,463
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.04 0.76
Investiční CF -2,977,689 -1,445,625
Krátkodobé bankové úvěry 6,225,705
Krátkodobé závazky 8,735,692 4,432,867
Krátkodobé závazky z obchodního styku 7,162,288 4,005,040
Měna účetní závěrky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -56,898,218 -43,760,320
Oběžná aktiva 21,839,019 13,534,560
Odpisy -2,386,945 -2,348,008
Poznámky Baa2 Moody's; BBB+ S&P
Provozní výnosy 69,528,382
Provozní CF 3,863,610 -1,027,058
Rentabilita aktiv (ROA) 6.9% 6.22%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20.3% 17.80%
Roční čistý zisk 2,913,630 2,042,632
Stav finančních účtů 1,060,913 368,389
Rozvahový Cash Flow 4,390,640
Tržby za zboží, aktivace 49,678,383
Vlastní kapitál 14,360,896 11,477,266
Vlastní kapitál / Celková aktiva 33.9% 34.93%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 1,316,946
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 12,409,392
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 13,901,000 13,901,000
Závazky / Celková aktiva 65.7% 65.07%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 9,970,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 6,061,160
Úrokové náklady -461,867 -682,131
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 177% 398.26%
Úrokové výnosy 261,216 171,276
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -200,651 -510,855

« Zpět na přehled dluhopisů