České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dluhopis Dalkia

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
4.24 102.05% 7. 11. 2015 37.8% 62.2% 2,079,142 9,769,286 15,699,148

Dokumenty k dluhopisu: Výročná správa Dalkia 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 7. 11. 2008
Datum splatnosti 7. 11. 2015
Emisní kurz 102.05%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003501603
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 42,400,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 1,000,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 10,000
Počet CP v emisi (ks) 100,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 42,400,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 4.24
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 4.24

Všechny informace o emitentovi:

Emitent Dalkia Česká republika, a. s.
451 93 410
Ulice 28. října 3123/152
PSČ 709 74
Město Ostrava
Rok vzniku subjektu 1992

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Dalkia 


2011
Celková aktiva 15,699,148
Cizí zdroje 5,929,862
Dluh/provozní zisk 0.4
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF -4,928,277
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.32
Investiční CF 176,902
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky 4,273,439
Krátkodobé závazky z obchodního styku 2,876,591
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -9,649,077
Oběžná aktiva 3,244,610
Odpisy -32,802
Poznámky
Provozní výnosy 13,196,233
Provozní CF 3,005,579
Rentabilita aktiv (ROA) 13.2%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 21.3%
Roční čistý zisk 2,079,142
Stav finančních účtů 444,120
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 9,769,286
Vlastní kapitál / Celková aktiva 62.2%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 2,735,351
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 3,146,447
Závazky / Celková aktiva 37.8%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 10,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 1,140,047
Úrokové náklady -19,330
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 391%
Úrokové výnosy 4,939
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -14,391

« Zpět na přehled dluhopisů