České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dluhopis CPI Hotels

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
5.25 100.00% 14. 11. 2013 58.4% 41.6% -41,205 459,160 1,102,724

Dokumenty k dluhopisu: Výročná správa CPI 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 14. 11. 2003
Datum splatnosti 14. 11. 2013
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003501371
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 18,375,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 350,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 10,000
Počet CP v emisi (ks) 35,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 18,375,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 5.25
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 5.25

Všechny informace o emitentovi:

Emitent CPI Hotels, a.s.
47 11 67 57
Ulice Bečvářova 2081/14
PSČ 100 00
Město Praha 10
Rok vzniku subjektu 1993

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa CPI 


2011 2010
Celková aktiva 1,102,724 1,132,155
Cizí zdroje 643,564 631,790
Dluh/provozní zisk prevádzková strata
Doba splatnosti závazků 42
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2010
Finanční CF -26,501 7,789
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.7 0.72
Investiční CF 137,024 261,422
Krátkodobé bankové úvěry 29,001
Krátkodobé závazky 287,277 249,227
Krátkodobé závazky z obchodního styku 182,132 120,368
Měna účetní závěrky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -969,719 -1,039,227
Oběžná aktiva 489,358 533,585
Odpisy -10,687 -16,548
Poznámky bývalá Fortuna Hotels bývalá Fortuna Hotels
Provozní výnosy 980,406
Provozní CF -110,704 -272,358
Rentabilita aktiv (ROA) -3.7% -6.32%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -9.0% -14.30%
Roční čistý zisk -41,205 -71,556
Stav finančních účtů 17,136 17,317
Rozvahový Cash Flow -55,008
Tržby za zboží, aktivace 986,385
Vlastní kapitál 459,160 500,365
Vlastní kapitál / Celková aktiva 41.6% 44.20%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -69,390
Výsledek hospodaření z provozní činnosti -50,967
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 486,540 486,540
Závazky / Celková aktiva 58.4% 55.80%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 350,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 6,539
Úrokové náklady -21,693 -20,194
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 60% 64.92%
Úrokové výnosy 36,235 31,106
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy 14,542 10,912

« Zpět na přehled dluhopisů