České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dluhopis Credium

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva

Všechny informace o dluhopisu:


Všechny informace o emitentovi:

Emitent Credium, a.s.
25139886
Ulice Bucharova 2657/12
PSČ 158 00
Město Praha 13
Rok vzniku subjektu 1997

2011
Celková aktiva 10,522,674
Cizí zdroje 9,361,080
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF -786,360
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 1.27
Investiční CF -7,954
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby
Oběžná aktiva
Odpisy
Poznámky
Provozní výnosy
Provozní CF 798,269
Rentabilita aktiv (ROA) 0.79%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 7.17%
Roční čistý zisk 83,325
Stav finančních účtů 26,201
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 1,161,594
Vlastní kapitál / Celková aktiva 11.04%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 785,000
Závazky / Celková aktiva 88.96%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -301,578
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 44.90%
Úrokové výnosy 671,648
Čisté přijaté poplatky a provize 326,544
Čisté úrokové výnosy 370,070

« Zpět na přehled dluhopisů