České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dluhopis ISTROKAP.CZ10,00/16

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
10.00 100.00% 10. 12. 2016 99.5% 0.5% -3,520 20,462 3,910,160

Dokumenty k dluhopisu: Dluhopis ISTROKAP.CZ10,00/16   Výročná správa Istrokapital CZ 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 10. 12. 2009
Datum splatnosti 10. 12. 2016
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003501694
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 15,000,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 150,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 500
Počet CP v emisi (ks) 300,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 15,000,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 10.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 10.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent ISTROKAPITAL CZ a.s.
2896315
Ulice Sokolovská 394/17
PSČ 186 00
Město Praha 8
Rok vzniku subjektu 2009

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Istrokapital 


2011 2010
Celková aktiva 3,910,160 3,796,330
Cizí zdroje 3,889,698 3,781,549
Dluh/provozní zisk prevádzková strata
Doba splatnosti závazků 102
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2010
Finanční CF
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 15 375.00
Investiční CF
Krátkodobé bankové úvěry 20,883
Krátkodobé závazky 22,546 22,549
Krátkodobé závazky z obchodního styku 912 412
Měna účetní závěrky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -1,449
Oběžná aktiva 30,485 27,919
Odpisy -94 -101
Poznámky
Provozní výnosy
Provozní CF
Rentabilita aktiv (ROA) -0.1% 0.20%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -17.2% 50.22%
Roční čistý zisk -3,520 7,423
Stav finančních účtů 1,640 4,479
Rozvahový Cash Flow 7,524
Tržby za zboží, aktivace 0
Vlastní kapitál 20,462 14,781
Vlastní kapitál / Celková aktiva 0.5% 0.39%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -1,845
Výsledek hospodaření z provozní činnosti -2,755
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 10,000 10,000
Závazky / Celková aktiva 99.5% 99.61%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 3,867,152
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 21,526
Úrokové náklady -373,336 -384,681
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 99% 97.27%
Úrokové výnosy 377,406 395,493
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy 4,070 10,812

« Zpět na přehled dluhopisů