České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
0.00 64.72% 13. 1. 2020 0.88% 99.12% 2,072,722 10,010,018 170,878,181

Dokumenty k dluhopisu: Českomoravská stavební spořitelna, a.s.   Účtovná závierka ČMSS 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 13. 1. 2010
Datum splatnosti 13. 1. 2020
Datum zač. obchodování 01/13/2010
Emisní kurz 64.72%
Ex-kupón 12/14/2019
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003702250
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 1,000,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 10,000
Počet CP v emisi (ks) 100,000
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu zero
Úroková sazba (%p.a.) 0.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 0.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
492 41 397
Ulice Vinohradská 3218/169
PSČ 10017
Město Praha 10
Rok vzniku subjektu 1993

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČMS 


2010
Celková aktiva 170,878,181
Cizí zdroje 160,868,163
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2010
Finanční CF -1,523,420
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.67
Investiční CF 6,158,310
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky z obchodního styku
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby
Oběžná aktiva
Odpisy -114,267
Poznámky
Provozní výnosy 19,268
Provozní CF 3,019,430
Rentabilita aktiv (ROA) 1.21%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 20.71%
Roční čistý zisk 2,072,722
Stav finančních účtů 10,137,213
Rozvahový Cash Flow 2,186,989
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 10,010,018
Vlastní kapitál / Celková aktiva 99.12%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -1,194,481
Základní kapitál 1,500,000
Závazky / Celková aktiva 0.88%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -3,566,652
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 49.95%
Úrokové výnosy 7,140,866
Čisté přijaté poplatky a provize 544320
Čisté úrokové výnosy 3,574,214

« Zpět na přehled dluhopisů