České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopis Dr.Max 1

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva

Dokumenty k dluhopisu: Dlhopis Dr.Max 1   

Všechny informace o dluhopisu:


Všechny informace o emitentovi:

Emitent ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
28511298
Ulice Na Příkopě 15/583
PSČ 110 00
Město Praha 1
Rok vzniku subjektu 2009

2010
Celková aktiva 3,171,665
Cizí zdroje 2,894,409
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2010
Finanční CF 634,885
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 1.00
Investiční CF -619,029
Krátkodobé bankové úvěry 4,983
Krátkodobé závazky 26,189
Krátkodobé závazky z obchodního styku 39
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -1,358
Oběžná aktiva 145
Odpisy 0
Poznámky
Provozní výnosy
Provozní CF -42,319
Rentabilita aktiv (ROA) 3.66%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 41.92%
Roční čistý zisk 116,215
Stav finančních účtů 116
Rozvahový Cash Flow 116,215
Tržby za zboží, aktivace 0
Vlastní kapitál 277,256
Vlastní kapitál / Celková aktiva 8.74%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -1,461
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 200,000
Závazky / Celková aktiva 91.26%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -75,705
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 630875.00%
Úrokové výnosy 12
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -75,693

« Zpět na přehled dluhopisů