České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Eurobonds CEZ, 2019, EUR

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6M Euribor + 1,25% 100.00% 11/04/2019 61.2% 38.8% 40,753,000 232,078,000 598,107,000

Dokumenty k dluhopisu: Eurobonds CEZ, 2019, EUR   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 11/04/2009
Datum splatnosti 11/04/2019
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN XS0462797605
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 544,500
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 50,000,000
Min. investice v EUR 50,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 1,089,000
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange
Typ kupónu variabilný
Úroková sazba (%p.a.) 6M Euribor + 1,25%
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 2.18

Všechny informace o emitentovi:

Emitent ČEZ, a. s.
452 74 649
Ulice Duhová 2/1444
PSČ 140 53
Město Praha 4
Rok vzniku subjektu 1992

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČEZ 


2011 2010
Celková aktiva 598,107,000 543,691,000
Cizí zdroje 366,029,00 316,640,000
Dluh/provozní zisk 2
Doba splatnosti závazků 287
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2010
Finanční CF -8,419,000 -15,592,000
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.01 0.23
Investiční CF -52,876,000 -65,584,000
Krátkodobé bankové úvěry 9,618
Krátkodobé závazky 125,392,000 100,677,000
Krátkodobé závazky z obchodního styku 78,186,000 58,804,000
Měna účetní závěrky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -148,219,000 -73,755,000
Oběžná aktiva 130,528,000 9,567,000
Odpisy -25,770,000 -24,032,000
Poznámky A- Fitch; A2 Moody's; A- S&P
Provozní výnosy 209,761,000 198,848,000
Provozní CF 61,773,000 77,165,000
Rentabilita aktiv (ROA) 6.8% 8.67%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 17.6% 20.77%
Roční čistý zisk 40,753,000 47,158,000
Stav finančních účtů 22,062,000 22,163,000
Rozvahový Cash Flow 71,190,000
Tržby za zboží, aktivace 198,848,000
Vlastní kapitál 232,078,000 227,051,000
Vlastní kapitál / Celková aktiva 38.8% 41.76%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 65057000
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 87,312,000
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -122,772,000 -109,759,000
Základní kapitál 53,799,000 53,798,976
Závazky / Celková aktiva 61.2% 58.24%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 183,949,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 5,500,000
Úrokové náklady -4,954,000 -3,484,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 270% 172.30%
Úrokové výnosy 1,835,000 2,022,000
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -3,119,000 -1,462,000

« Zpět na přehled dluhopisů