České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

JOJ Media House 2015

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
0.00 76.00% 12/21/2015 101.6% -1.6% -3,460,000 -2,922,000 177,730,000

Dokumenty k dluhopisu: JOJ Media House 2015   Výročná správa JOJ Media House 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 12/21/2011
Datum splatnosti 12/21/2015
Datum zač. obchodování 12/23/2011
Emisní kurz 76.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN SK4120008244
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 25,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 1,000.00
Počet CP v emisi (ks) 25,000
Zkratka 2JOJ001E
Stav CP A - Aktívny
Trh V - Regulovaný voľný trh
Typ kupónu zero
Úroková sazba (%p.a.) 0.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 0.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent JOJ Media House a.s.
45,920,206
Ulice Brečtanová 1
PSČ 83101
Město Bratislava
Rok vzniku subjektu 2010

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa JOJ Media House 


2011
Celková aktiva 177,730,000
Cizí zdroje 180,652,000
Dluh/provozní zisk 20
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF -555,000
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 1,000.00
Investiční CF -7,916,000
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky 55,661,000
Krátkodobé závazky z obchodního styku 21,571,000
Měna účetní závěrky EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -10,822,000
Oběžná aktiva 46,457,000
Odpisy -5,390,000
Poznámky
Provozní výnosy 37,907,000
Provozní CF -1,797,000
Rentabilita aktiv (ROA) -1.9%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) záporné VI
Roční čistý zisk -3,460,000
Stav finančních účtů 668,000
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál -2,922,000
Vlastní kapitál / Celková aktiva -1.6%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 6,607,000
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -31,300,000
Základní kapitál 25,000
Závazky / Celková aktiva 101.6%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 102,469,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 30,841,000
Úrokové náklady -3,848,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 25653%
Úrokové výnosy 15,000
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -3,833,000

« Zpět na přehled dluhopisů