České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Eurobonds CME, 2017

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
9.00 100.00% 11/01/2017 96.43% 3.57% -929,069 849,710 23,794,620

Dokumenty k dluhopisu: Eurobonds CME, 2017   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 10/21/2010
Datum splatnosti 11/01/2017
Emisní kurz 100.00%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN Reg S: XS0550480296;144A: XS0550482664
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 7,650,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 170,000,000
Min. investice v EUR 50,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 15,300,000
Zkratka DYFXXR
Stav CP A - Aktívny
Trh Luxembourg Stock Exchange: Euro MTF Market
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 9.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 9.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent CET 21 spol. s r.o.
45800456
Ulice Kříženeckého nám. 1078/5
PSČ 15200
Město Praha 5
Rok vzniku subjektu 1992

2009
Celková aktiva 23,794,620
Cizí zdroje 22,944,910
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2009
Finanční CF 63,555
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 8,835.76
Investiční CF -749,075
Krátkodobé bankové úvěry 20
Krátkodobé závazky 2,184,421
Krátkodobé závazky z obchodního styku 785,131
Měna účetní závěrky tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -4,283,968
Oběžná aktiva 2,493,703
Odpisy -1,516,636
Poznámky Ba3 /*+ Moody's; B- S&P
Provozní výnosy
Provozní CF 780,738
Rentabilita aktiv (ROA) -3.90%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -109.34%
Roční čistý zisk -929,069
Stav finančních účtů 560,015
Rozvahový Cash Flow 587,567
Tržby za zboží, aktivace 7,759,101
Vlastní kapitál 849,710
Vlastní kapitál / Celková aktiva 3.57%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 396,840
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 481
Závazky / Celková aktiva 96.43%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -981,139
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 21200.06%
Úrokové výnosy 4,628
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -976,511

« Zpět na přehled dluhopisů