České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

JTFG I 6,40/15

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.40 100.00% 11/30/2014 86.8% 13.2% 40,087,000 662,818,000 5,029,897,000

Dokumenty k dluhopisu: JTFG I 6,40/15   Účtovná závierka JTFG 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 11/30/2011
Datum splatnosti 11/30/2014
Datum zač. obchodování 11/30/2011
Emisní kurz 100.00%
Ex-kupón 1 kalendárny mesiac pred dátumom výplaty kupónu
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN CZ0000000252
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 96,000,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 3,000,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 3,000,000.00
Počet CP v emisi (ks) 1,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 192,000,000
Zkratka BDAJTGF
Stav CP A - Aktívny
Trh volný trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.40
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 6.40

Všechny informace o emitentovi:

Emitent J&T Global Finance I., B.V.
53,836,146
Ulice Weteringschans 26
PSČ 1017 SG
Město Amsterdam,Hol.kráľ.
Rok vzniku subjektu 2011

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa JTFG 


2011 2010
Celková aktiva 5,029,897,000 3,798,561,000
Cizí zdroje 4,367,079,000 3,047,942,000
Dluh/provozní zisk 82
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2010
Finanční CF 405,909,000 586,287,000
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 3,2 3.80
Investiční CF -809,959,000 352,013,000
Krátkodobé bankové úvěry 166,245,000
Krátkodobé závazky 2,674,311,000
Krátkodobé závazky z obchodního styku 67,039,000 172,074,000
Měna účetní závěrky EUR EUR
Náklady na materiál, zboží, služby
Oběžná aktiva 2,322,378,000
Odpisy -5,062,000 -6,907,000
Poznámky závierka ručiteľa JTFG Závierka ručiteľa JTFG. Nie je dostupná od J&T Global Finance I.
Provozní výnosy 311,614,000 136,653,000
Provozní CF 613,892,000 -247,583,000
Rentabilita aktiv (ROA) 0.8% 2.25%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 6.0% 11.41%
Roční čistý zisk 40,087,000 85,652,000
Stav finančních účtů 405,909,000 686,287,000
Rozvahový Cash Flow 92,559,000
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál 662,818,000 750,619,000
Vlastní kapitál / Celková aktiva 13.2% 19.76%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 48,489,000
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -273,007,000 -136,915,000
Základní kapitál 31,540,000 31,540,000
Závazky / Celková aktiva 86.8% 80.24%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 3,993,148,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -137,670,000 -107,103,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 58% 60.20%
Úrokové výnosy 236,817,000 177,906,000
Čisté přijaté poplatky a provize 19,716,000 12,482,000
Čisté úrokové výnosy 99,147,000 70,803,000

« Zpět na přehled dluhopisů