České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Notes due 2016 of České dráhy, a.s.

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
4.50 99.48% 06/24/2016 48.8% 51.2% 491,197 42,301,225 82,611,605

Dokumenty k dluhopisu: Notes due 2016 of České dráhy, a.s.   Výročná správa České dráhy 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 06/24/2011
Datum splatnosti 06/24/2016
Emisní kurz 99.48%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN XS0641963839
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 13,500,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 300,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 100,000.00
Min. investice v EUR 100,000
Počet CP v emisi (ks) 3,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 13,500,000
Stav CP A - Aktívny
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 4.50
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 4.50

Všechny informace o emitentovi:

Emitent České dráhy, a. s.
709 94 226
Ulice Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
Město Praha 1
Rok vzniku subjektu 2003

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa České dráhy 


2011 2010
Celková aktiva 82,611,605 75,793,572
Cizí zdroje 40,310,380 33,904,500
Dluh/provozní zisk 4
Doba splatnosti závazků 168
Datum účetní závěrky 12/31/2011 10/31/2010
Finanční CF 5,912,563 5,187,761
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.02 0.38
Investiční CF -7,547,128 -10,087,070
Krátkodobé bankové úvěry 6,044,566
Krátkodobé závazky 18,647,594 19,491,578
Krátkodobé závazky z obchodního styku 7,606,527 8,133,517
Měna účetní závěrky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -17,781,304 -17,470,473
Oběžná aktiva 9,033,189 6,802,618
Odpisy -5,673,463 -5,677,323
Poznámky Baa1 Moody's
Provozní výnosy 37,653,563
Provozní CF 3,820,891 3,285,374
Rentabilita aktiv (ROA) 0.6% -1.24%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 1.2% -2.24%
Roční čistý zisk 491,197 -940,047
Stav finančních účtů 2,538,315 719,461
Rozvahový Cash Flow 4,737,276
Tržby za zboží, aktivace 37,795,523
Vlastní kapitál 42,301,225 41,889,072
Vlastní kapitál / Celková aktiva 51.2% 55.27%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -1,113,087
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 6,671,609
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -30,981,954
Základní kapitál 20,000,000 20,000,000
Závazky / Celková aktiva 48.8% 44.73%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 20,197,402
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 6,194,071
Úrokové náklady -845,079 -358,920
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 6151% 385.51%
Úrokové výnosy 13,740 93102
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -831,339 -265,818

« Zpět na přehled dluhopisů