České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dluhopis ČD Cargo, a.s., Step-Up/2016

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
3,183% prvé tri roky5% ďalšie dva roky 98.02% 06/20/2016 48.5% 51.5% -72,436 8,008,958 15,663,965

Dokumenty k dluhopisu: Dluhopis ČD Cargo, a.s., Step-Up/2016   Výročná správa ČD Cargo 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP D - Dlhopisy
Datum emise 06/20/2011
Datum splatnosti 06/20/2016
Emisní kurz 98.02%
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 12
ISIN CZ0003501751
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 31,850,000
Měna denominace CZK
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 1,000,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 100,000.00
Počet CP v emisi (ks) 10,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 31,830,000
Stav CP A - Aktívny
Trh neverejným predajom cez KB
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 3,183% prvé tri roky5% ďalšie dva roky
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 3.183

Všechny informace o emitentovi:

Emitent ČD Cargo, a.s.
28196678
Ulice Jankovcova 1569/2c,
PSČ 170 00
Město Praha 7 Holešovice
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa ČD Cargo 


2011 2010
Celková aktiva 15,663,965 15,652,478
Cizí zdroje 7,594,274 7,685,722
Dluh/provozní zisk 2
Doba splatnosti závazků 107
Datum účetní závěrky 12/31/2011 10/31/2010
Finanční CF 224,811 668,017
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 0.1 0.00
Investiční CF -1,416,414 -1,960,334
Krátkodobé bankové úvěry 2,225,374
Krátkodobé závazky 3,370,314 3,495,496
Krátkodobé závazky z obchodního styku 1,837,632 2,532,439
Měna účetní závěrky tis. CZK tis. CZK
Náklady na materiál, zboží, služby -8,281,310 -8,490,582
Oběžná aktiva 2,359,933 2,271,806
Odpisy -1,218,100 -1,110,894
Poznámky
Provozní výnosy 14,527,818
Provozní CF 1,047,634 1,333,160
Rentabilita aktiv (ROA) -0.5% -2.73%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -0.9% -5.36%
Roční čistý zisk -72,436 -427,113
Stav finančních účtů 92,525 236,494
Rozvahový Cash Flow 683,781
Tržby za zboží, aktivace 14,217,379
Vlastní kapitál 8,008,958 7,966,756
Vlastní kapitál / Celková aktiva 51.5% 50.90%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -124,839
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 1,531,645
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -12,712,829
Základní kapitál 8,494,000 8,494,000
Závazky / Celková aktiva 48.5% 49.10%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 2,000,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 349,709
Úrokové náklady -57,787 -48,820
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 3094% 1517.56%
Úrokové výnosy 1,868 3,217
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -55,919 -45,603

« Zpět na přehled dluhopisů