České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopis AutoFinance 01 Fix 15/2/2013

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva

Dokumenty k dluhopisu: Dlhopis AutoFinance 01 Fix 15/2/2013   

Všechny informace o dluhopisu:


Všechny informace o emitentovi:

Emitent AutoFinance, a.s.
36,810,894
Ulice Pod lesom 22
PSČ 060 01
Město Kežmarok
Rok vzniku subjektu 2007

2008
Celková aktiva 7,234,581
Cizí zdroje 6,631,713
Dluh/provozní zisk
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2008
Finanční CF
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 1.88
Investiční CF
Krátkodobé bankové úvěry 6,136,460
Krátkodobé závazky 423,920
Krátkodobé závazky z obchodního styku 266,912
Měna účetní závěrky EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -1,374,527
Oběžná aktiva 6,954,358
Odpisy -41,293
Poznámky
Provozní výnosy
Provozní CF
Rentabilita aktiv (ROA) -8.52%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) -102.24%
Roční čistý zisk -616,345
Stav finančních účtů 313,948
Rozvahový Cash Flow -575,052
Tržby za zboží, aktivace 229,470
Vlastní kapitál 602,868
Vlastní kapitál / Celková aktiva 80.33%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -1,733,619
Výsledek hospodaření z provozní činnosti
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 1,327,757
Závazky / Celková aktiva 91.67%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky
Úrokové náklady -260,605
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 19.43%
Úrokové výnosy 1,341,267
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy 1,080,662

« Zpět na přehled dluhopisů