České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 1

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva

Dokumenty k dluhopisu: Dlhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 1   Výročná správa ARCA 2011   

Všechny informace o dluhopisu:


Všechny informace o emitentovi:

Emitent Arca Capital Slovakia, a.s.
35,868,856
Ulice Plynárenská 7/A
PSČ 821 09
Město Bratislava
Rok vzniku subjektu 2003

Dokumenty k emitentovi: Výročná správa Arca 


2011 2010
Celková aktiva 71,308,000 71,308,000
Cizí zdroje 59,905,000 59,905,000
Dluh/provozní zisk 405
Doba splatnosti závazků 8886
Datum účetní závěrky 12/31/2011 12/31/2011
Finanční CF 26,240,000 26,240,000
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 15.1 16.68
Investiční CF -30,488,000 -30,488,000
Krátkodobé bankové úvěry 1,195,000
Krátkodobé závazky 11,567,000 11,567,000
Krátkodobé závazky z obchodního styku 5,816,000 9,775,000
Měna účetní závěrky EUR EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -396,000 -396,000
Oběžná aktiva 7,772,000 7,772,000
Odpisy -126,000 -126,000
Poznámky
Provozní výnosy
Provozní CF 3,434,000 3,434,000
Rentabilita aktiv (ROA) 2.9% 2.90%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 18.2% 18.15%
Roční čistý zisk 2,070,000 2,070,000
Stav finančních účtů 352,000 352,000
Rozvahový Cash Flow 2,196,000
Tržby za zboží, aktivace 1,398,000 1,398,000
Vlastní kapitál 11,403,000 11,403,000
Vlastní kapitál / Celková aktiva 16.0% 15.99%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti -29,000
Výsledek hospodaření z provozní činnosti 97,000
Všeobecné provozní náklady bez odpisů
Základní kapitál 995,000 995,000
Závazky / Celková aktiva 84.0% 84.01%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 37,622,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 1,659,000
Úrokové náklady -2,980,000 -2,980,000
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 54% 53.78%
Úrokové výnosy 5,541,000 5,541,000
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy 2,561,000 2,561,000

« Zpět na přehled dluhopisů