České a slovenské dluhopisy - kupóny, výnosy, kreditní analýza

Dlhopis Tirrellus

Nejdůležitejší informace o dluhopisu:

Úroková sazba (%p.a.) Emisní kurz Splatnost Závazky / Celková aktiva Vlastní jmění / Celková aktiva Roční čistý zisk Vlastní jmění Celková aktiva
6.00 98-102% 07/25/2014 108.1% -8.1% -1,772 -3,328,028 41,268,869

Dokumenty k dluhopisu: Dlhopis Tirrellus   Účtovná závierka Tirrellus 2011   

Všechny informace o dluhopisu:

Druh CP dlhopisy na doručiteľa
Datum emise 07/25/2011
Datum splatnosti 07/25/2014
Datum zač. obchodování Predpokladaná lehota vydávania dlhopisov je od 25.07.2011 do 25.01.2012
Emisní kurz 98-102%
Ex-kupón 10. pracovný deň pred termínom výplaty výnosu, resp. pred termínom predčasnej splatnosti
Frekvence vyplácení kupónu (v měsících) 6
ISIN SK4120007972
Kupón pro emisi v jednom termínu výplaty v měně denominace 450,000
Měna denominace EUR
Jmenovitá hodnota celé emise v měně denominace 15,000,000
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu (nebo lotu) v měně denominace 1,000.00
Min. investice v EUR 50,000
Počet CP v emisi (ks) 15,000
Roční kupón pro emisi v měně denominace 900,000
Zkratka -
Stav CP A - Aktívny
Trh Ani trh kótovaných cenných papierov, ani žiadny iný trh burzy cenných papierov, výplata bezhotovostne v Privatbanke
Typ kupónu fixný
Úroková sazba (%p.a.) 6.00
Úroková sazba (%p.a.) k 24.6.2012 6.00

Všechny informace o emitentovi:

Emitent Tirrellus, a.s.
36,742,601
Ulice Einsteinova 25
PSČ 85101
Město Bratislava
Rok vzniku subjektu 2007

Dokumenty k emitentovi: Účtovná závierka Tirrellus 


2011
Celková aktiva 41,268,869
Cizí zdroje 44,596,897
Dluh/provozní zisk prevádzková strata
Doba splatnosti závazků
Datum účetní závěrky 12/31/2011
Finanční CF
Finanční rating (1=výborný, 5=rizikový)
Hodnota emise / Základní kapitál 452
Investiční CF
Krátkodobé bankové úvěry
Krátkodobé závazky 29,313,423
Krátkodobé závazky z obchodního styku 2,259,319
Měna účetní závěrky EUR
Náklady na materiál, zboží, služby -52,587
Oběžná aktiva 15,785,175
Odpisy -5,486
Poznámky
Provozní výnosy 74,742
Provozní CF
Rentabilita aktiv (ROA) 0.0%
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) záporné VI
Roční čistý zisk -1,772
Stav finančních účtů 10,503,792
Rozvahový Cash Flow
Tržby za zboží, aktivace
Vlastní kapitál -3,328,028
Vlastní kapitál / Celková aktiva -8.1%
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření z provozní činnosti -41,818
Všeobecné provozní náklady bez odpisů -115,734
Základní kapitál 33,196
Závazky / Celková aktiva 108.1%
Dlouhodobé bankovní úvěry, půjčky 15,000,000
Krátkodobé bankovní úvěry, půjčky 280,774
Úrokové náklady -247,102
Úrokové náklady / Úrokové výnosy 10292%
Úrokové výnosy 2,401
Čisté přijaté poplatky a provize
Čisté úrokové výnosy -244,701

« Zpět na přehled dluhopisů