Goldman Sachs a jeho byznys Ako-investovat.sk .


Goldman Sachs (GS) je nejznámějším hráčem na Wall Street. Už dlouhé roky je mnohým trnem v oku, protože vykazuje z řad investičních bank nejvyšší zisky a stejně vyplácí svým zaměstnancům i nejvyšší odměny na světě – odhaduje se, že pouze bonusy za rok 2009 dosáhly úrovně kolem 20 miliard dolarů. Koluje o něm množství konspiračních teorií, které ho obviňují z manipulace trhů, okrádání klientů a podobně. My se ale dnes podíváme na to, na čem Goldman skutečně vydělává peníze, přičemž nahlédneme do jeho výroční zprávy za rok 2009. V té se dá najít mnoho zajímavých informací o povaze a zaměření jeho byznysu.

Goldman Sachs (GS) je nejznámějším hráčem na Wall Street. Byl založen v roce 1869 a od té doby působil jako obchodník s cennými papíry a později i jako investiční banka. Již mnoho let je mnohým trnem v oku, protože vykazuje z řad investičních bank nejvyšší zisky a stejně vyplácí svým zaměstnancům i nejvyšší odměny na světě – odhaduje se, že pouze bonusy za rok 2009 dosáhly úrovně kolem 20 miliard dolarů. Jelikož v Goldman Sachs pracuje ve srovnání s jinými bankami podstatně méně lidí, znamená to, že průměrný zaměstnanec v GS si v roce 2009 domů přinesl kolem čtvrt milionu dolarů.Logicky vyvstala otázka, odkud Goldman bere všechny tyto peníze a proč je o tolik lepší než jiné banky. Po internetu koluje mnoho konspiračních teorií o tom, jak GS úmyslně způsobuje bubliny, manipuluje trhy, ničí ekonomiky, korumpuje státní představitele a podobně. Některé z nich jsou poměrně pravděpodobné, zatímco jiné jsou úplné nesmysly. To, že se GS stal známým tím, že pomáhal Řekům kamuflovat jejich dluh, jakož i tím, že čelí žalobě SEC za to, že našel protistrany na spekulace obchody hedge Fong Paulson, kterým zatajil důležité informace o transakci, mu na popularitě vůbec nepřidává.

My se dnes ale nebudeme zabývat konspiračními teoriemi. Podívejme se raději na to, jakým způsobem Goldman skutečně vydělává peníze, přičemž nahlédneme do jeho výroční zprávy za rok 2009. V té se dá najít mnoho zajímavých informací o povaze a zaměření jeho byznysu.

Goldman Sachs za minulý rok dosáhl příjmů ve výši 45 miliard dolarů, čímž téměř vyrovnal rekord z roku 2007. Největší podíl měly již tradičně příjmy z divize obchodování a dražby cenných papírů (Trading and Principal investments). GS má stabilně nejvyšší podíl zisku z obchodování na celkovém zisku společnosti v celém odvětví. Tento rok tvořil přes 75 %, přičemž v absolutních číslech vzrostl oproti roku 2008 trojnásobně (a je také o něco málo vyšší než v roce 2007). Rok 2008 byl totiž pro institucionální obchodování krizový asi na všech frontách (prudký pád komodit, pády akcií, pád cen dluhopisů a jiné).

Obrázek 1: Zisky divize Trading and Principal investments

Goldman obchoduje prakticky se vším. Věnuje se obchodování s akciemi, dělá market Makera na vládní i korporátní dluhopisy, obchoduje s komodity, měny, deriváty apod. Hlavní část z příjmů generuje oblast Fixed-income, currencies and COMMODITIES trading (FICC). Suverénně největším zdrojem zisků za minulý rok bylo obchodování s obligacemi, a to hlavně americkými vládními obligacemi (T-notes) a pokladniční poukázky (T-bills). GS v těchto segmentech působí jako market maker a věnuje se i arbitráži.

Zvláštní postavení v GS má již mnoho let i trading komodit (CEO Goldmana Lloyd Blankfein je také bývalý trader komodit), přičemž však v loňském roce Goldman své angažování na tomto trhu poklesl. Goldman působí i jako významný market maker v oblasti Credit Default swapů a jiných mimoburzovních derivátů, na kterých vydělává poměrně slušné marže, ale zisky z této oblasti jsou v absolutních číslech stále poměrně nízké. Je také jedním z průkopníků High-Frequency trading, i když toto oddělení v Goldmane je poměrně malé a dostalo dost velký úder když jeden z programátorů po odchodu z GS sebral se sebou i zdrojové kódy HFT systému, který Goldman používal.

Kromě působení jako market maker se GS věnuje i různým druhům arbitráže – například convertibles arbitrage, merger arbitrage apod. I díky nim minulý rok ruku v ruce se ziskem rostla i rizikovost jednotlivých obchodů. Jednou z jejích mír je Value at risk (VAR), ukazatel rizika portfolia, který nám říká, kolik nejvíce může firma ztratit při nepříznivém vývoji na trhu za jeden den (s pravděpodobností 95 % vypočítané na základě historické volatility).

Denní VaR se z 138 milionů USD v roce 2007 zvýšila na 218 milionů USD v prosinci 2009. Paradoxní ale je, že za nárůst VAR je odpovědné výhradně riziko úrokových sazeb – tedy hlavně riziko změny ceny dluhopisů při náhlé změně úrokových sazeb – VAR týkající se ostatních nástrojů, např. akcií nebo komodit klesaly. Na tomto je pěkně vidět stále zvyšující se vliv dluhopisů (a i jiných fixed-income nástrojů) v byznysu Goldmana. Navíc, zvýšené orientaci na dluhopisy odpovídají i změny v rozvaze společnosti. Kromě krátkodobého obchodování, které vytváří drtivou většinu zisku, se tato divize věnuje také investicím vlastních peněz GS (proprietary investments). Sem se řadí jednak investice, které firma podnikne sama nebo jako spoluinvestoři (nejčastěji realitní projekty a private-equity), ale i zisk ze zprostředkování hedgingu pro firemní zákazníky. Proprietary investments je ale poměrně nevýznamná část Tradingové divize (generuje pouze několik procent zisku).

Obrázek 2: Zisky divize Investment Banking

Další oblastí je divize investičního bankovnictví. Přestože byl GS původně investiční bankou (v roce 2008 se stal bankovní holdingovou společností, aby měl přístup k likviditě prostřednictvím nákupy), jeho zisky z investičního bankovnictví tvoří pouze 10 % jeho celkových zisků. Spadá sem hlavně poradenství při emisních akcií nebo dluhopisů a jejich uvedení na burzu, finanční poradenství pro firmy – především oblast řízení finančních rizik – a i sekuritizace aktiv. Právě díky přepadu výnosů ze sekuritizace, která byla před rokem 2007 hlavním zdrojem příjmů investičních bank na Wall Street a asi nejlukrativnější činností, kterou mohli dělat, je faktem, že výnosy z investičního bankovnictví GS každým rokem padají i do absolutních číslech. Je pravděpodobné, že tento trend bude v dalších letech díky negativní publicitě (pomoc při účetních machinacích Řecka při vstupu do Eurozóny, případně obžaloba SEC vůči GS kvůli nedostatečnému informování investorů v případě CDO Abacus) pokračovat, což výnosy z této oblasti ještě více sníží.

Obrázek 3: Zisky divize Asset management and Securities services

Poslední oblastí je řízení aktiv a služby spojené s cennými papíry (Asset Management and Securities Services). Jedná se hlavně o správu majetku formou řízení fondů nebo účtů (managed accounts) pro firmy a high net-worth klienty. GS má v současnosti ve správě přes 850 miliard dolarů. Ty investuje a spravuje nejčastěji prostřednictvím svých fondů. Z těchto peněz si účtuje správcovský poplatek ve výši několika procent, přičemž může získat dodatečný podíl na výnosech, pokud překoná určitou hranici (např. výnos tržního indexu). Kromě toho se sem zařazují i služby úschovy cenných papírů (Custody), výpůjček cenných papírů fondem na short-selling apod. Důležitá je i služba prime Brokerage, kterou GS poskytuje podílovým i hedge fondům.

Přitom Goldman Sachs funguje pro daný fond jako broker a poskytuje mu financování, přístup do clearingových center, exekuci příkazů na burze apod. Příjmy z této oblasti v roce 2009 mírně poklesly, jelikož i hodnota aktiv pod správou začátkem tohoto roku byla výrazně nižší. Vývoj ale vypadá pozitivněji než v případě investičního bankovnictví.

Výroční zpráva nám tedy říká, že Goldman Sachs většinu ze svých zisků (75 %) generuje obchodování s cennými papíry, přičemž za poslední rok vydělal hlavně působením jako market-maker v oblasti dluhopisů a jiných fixed-income produktů. Orientaci na dluhopisy vládne i u jiných bank, přičemž ale GS zůstává neohroženě nejlepším strojem na peníze na Wall Street.

Otázkou zůstává, jaký vliv bude mít na jeho výkonnost nejnovější kauza spojená se syntetickými CDO Abacus. Nejpravděpodobnější je, že se Goldman s SEC mimosoudní dohodne a zaplatí pokutu, aniž by formálně přiznal svoji vinu. Bez ohledu na výsledek je však pravděpodobné, že příjmy z investičního bankovnictví budou v GS klesat. Protože ty představují jen něco přes 10 % ze všech zisků společnosti, Goldmanu by tato kauza nějak výrazně ublížit neměla a pád akcií GS v posledních dnech se jeví jako značně přehnaný.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk martin Baláž 26.4.2010

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (4)

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)