Slovenští a čeští brokeři Ako-investovat.sk .


Přes koho obchodovat s cennými papíry? Otevírání účtu u zahraničního brokera a následná komunikace s ním může mnoho investorů odradit jednak kvůli jazykové bariéře a také proto, že investoři chtějí mít jistotu, že broker reálně existuje, moci si ho osobně zkontrolovat, popovídat si se zaměstnanci a podobně. Proto si vybírají brokery se sídlem nebo alespoň pobočkou na Slovensku, resp. v Čechách. Je třeba ale počítat s tím, že poplatky u lokálních brokerů v ČR a SR jsou o dost vyšší než poplatky u mezinárodních brokerských sítí.

S cennými papíry na Slovensku a v Čechách můžeme obchodovat dvěma hlavními kanály, a to jednak prostřednictvím bank, ale také prostřednictvím nebankovních obchodníků s cennými papíry (burzovní). Banky působí většinou v pozici full-service brokerů, a tedy obchodování spojují také s poradenstvím a sestavováním portfolia.

Protože kapitálový trh na Slovensku prakticky nefunguje, poskytují slovenské banky obchodování s cennými papíry téměř výhradně klientům private bankingu (do této kategorie se dostanou klienti s aktivy v bance ve výši 300 000 EUR a výše). V rámci private bankingu se klientovi poskytuje buď kompletní správa jeho majetku, kdy se o investice zcela stará banka, nebo pouze poradenství s tím, že klient si vybere, kam přesně chce investovat. Obojí je pro banku z hlediska poplatků velmi lukrativní. Méně bonitní klientelu na Slovensku banky zpravidla přenechávají nebankovním obchodníkům s cennými papíry. Naopak v Čechách některé banky nabízejí obchodování i pro malé klienty (např. BrokerJet České spořitelny).

Jak si tedy vybrat brokera? V našich končinách rozhoduje hlavně to, na jakých trzích chcete obchodovat. V porovnání s velkými nadnárodními brokerskými sítěmi jako např. Interactive Brokers, totiž slovenští a čeští brokeři jsou spíše regionálního charakteru a poskytují omezený počet trhů, na kterých můžete obchodovat.

Další důležitou otázkou je, zda chceme mít brokera v Čechách nebo na Slovensku (jelikož neexistuje jazyková bariéra jako např. při snaze otevřít si účet v Rakousku), protože od toho je ovlivněno měnové riziko, které budeme podstupovat (někteří brokeři ale umožňují otevírat účty i v jiné měně, než je měna země, ve které působí). Pokud totiž obchodujeme v jiné měně, než je ta, kterou používáme, nepříznivý vývoj měnového kurzu nám může zlikvidovat značnou část našich zisků.

Proto, pokud například chceme dělat množství obchodů na pražské burze, je výhodné otevřít si účet u českého brokera, který bude jednak moci nabídnout nižší poplatky za obchodování. Z tohoto hlediska je optimální, pokud je broker členem dané burzy. Také se vyhneme neustálým poplatkům za měnové konverze (pokud by náš účet v SR byl veden v eurech). V případě, že chceme obchodovat burzy v eurozóně a současně i v ČR, je možným řešením založení více účtů (např. 1 v CZK a 1 v EUR).

Kromě toho je důležité i dobré jméno brokera a hlavně to, zda je registrován v národní bance jako obchodník s cennými papíry, resp. jeho pobočka.

To se dá zjistit na stránkách NBS a ČNB:

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom-a-ocp/zoznam-obchodnikov-s-cennymi-papiermi

http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz

V případě, že firma není u těchto orgánů registrována a vystupuje jako broker, je pravděpodobné, že se jedná o podvod. Nevztahuje se na ni tedy ani ochrana prostřednictvím Záručního fondu investic, prostředky, který je obdobou Fondu ochrany vkladů – v případě nesolventnosti brokera nahradí hodnotu cenných papírů na našem účtu z 90 %, přičemž je toto ručení omezeno do výše 20 000 EUR. Nicméně, garanční fond poskytuje náhradu pouze v případě, že se broker ocitne v úpadku, resp. prostě zpronevěří svěřené cenné papíry. Poklesu cen držených akcií se tato ochrana samozřejmě netýká.

Obdobné systémy fungují i v ostatních státech EU, avšak i zde platí, že aby se na klienty firmy taková ochrana vztahovala, musí mít firma v dané zemi licenci obchodníka s cennými papíry. V opačném případě se na klienty tato ochrana nevztahuje.

Při investování by si měli investoři rozmyslet i to, zda budou akcie nakupovat kvůli dividendě nebo kvůli kapitálovému výnosu v budoucnosti. Množství akcií totiž vyplácí pravidelně dividendy i několikrát v roce, zatímco jiné (tzv. růstové) je nemusí vyplácet vůbec. Dividendy ve většině případů broker vybírá a automaticky připisuje na váš účet, ale někdy si za to účtuje dodatečný poplatek (často se označuje jako Custody fee – poplatek za správu – a závisí na počtu akcií v portfoliu. Většina online brokerů ho však neúčtuje).

Nyní se blíže zaměříme na brokery nabízejících obchodování přes internet, protože tento způsob obchodování je nejefektivnější z hlediska poplatků a v posledních letech i nejvíce využíván. Tyto brokery můžeme rozdělit do dvou kategorií – jednou z nich jsou brokeři, kteří nenabízejí obchodování klasických akcií, ale namísto toho se specializují na deriváty (hlavně CFD) a FOREX.

Takovými makléři jsou například X-trade brokers nebo Colosseum. Cílem těchto brokerů je přilákat hlavně spekulanty (tradery). Umožňují používat vysoký pákový efekt (často až 1:100) tak, že obchodníkům půjčují kapitál. To má ale za následek podstatné zvýšení rizikovosti obchodů (v případě, že je náš obchod ziskový, vyděláme na něm díky použití cizího kapitálu podstatně více, než kdybychom obchodovali pouze s vlastním, ale obdobně, pokud je ztrátový, je naše ztráta mnohem vyšší). Tento typ brokerů při naprosté většině obchodovaných nástrojů nevybírá klasický poplatek za zprostředkování obchodu (commission), ale místo toho nám účtuje tzv. spread (což je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, kterou na daný nástroj nabízí dealer naší protistrany v obchodě), který ale nemusíme platit dvakrát jako v případě, když obchodujeme s akciemi (jeden poplatek za nákup a další za prodej akcie).

Obecně platí, že spready u XTB jsou o něco nižší než u Colosseum. Je třeba si však uvědomit, že přestože se obchodování CFD a Forex zdá díky možnosti vysoké páky a tedy nutnosti mnohem nižšího vlastního kapitálu být velmi lákavé, je podstatně riskantnější než obchodování akcií a vhodné pouze pro spekulace a většina obchodníků s těmito nástroji v dlouhodobém horizontu skončí své obchodování se ztrátou. Dlouhodobě investovat do těchto nástrojů je krajně nevhodné.

Pak jsou tu brokeři, kteří umožňují obchodovat s klasickými produkty, jako jsou akcie, dluhopisy, ETF apod. Někteří z nich se specializují na malý počet trhů, kde nabízejí výhodnější podmínky než konkurence, zatímco jiní nabízejí obchodování široké palety nástrojů prakticky po celém světě.

V případě, že investor chce vytvořit diverzifikované portfolio, nejlepším řešením pro něj bude Saxobank, Patria Direct nebo Atlantik. Saxobank nabízí obchodování všech významnějších světových trhů (s výjimkou Prahy a Budapeště), přičemž je možné obchodovat akcie, ETF, ETC, futures, ale například i spotové zlato a stříbro. Významnou nevýhodou Saxobank je kromě nemožnosti obchodovat na pražské burze i fakt, že minimální vklad u ní představuje 10000 EUR. Poplatky jsou také stanoveny tak, aby bylo obchodování výhodné pro investory s vyšším kapitálem.

Atlantik a Patria mají naopak poplatky relativně výhodné i pro malé klienty a nabídku trhů téměř srovnatelnou se Saxobank, přičemž minimální výše vkladu u nich není stanovena. Platformu Saxobank využívají i jiní slovenští brokeři, například Cikomodity, přičemž podmínky obchodování a poplatky jsou stejné jako u Saxobank, ale zákaznickou podporu, poradenství a péči o klienta zajišťuje daný broker.

Kromě toho zde působí brokeři, kteří se více koncentrují na několik málo trhů, na nichž nabízejí lepší podmínky než konkurence. Například Fio nabízí de facto pouze čtyři trhy – ČR, Polsko, Maďarsko a USA, ale na nich nabízí poměrně nízké poplatky za obchodování.

V případě, že tedy chcete obchodovat pouze české akcie, nejlepší podmínky vám poskytne Brokerjet – poplatek ve výši 0,4 % z výšky obchodu. Podobné poplatky poskytuje i Atlantik. Pro západní Evropu je vhodná Saxobank (poplatek 0,1 % výšky obchodu, minimálně ale 20 EUR a vyžaduje minimální vklad 10 000 USD), nebo Fio (0,15 % objemu obchodu, minimálně 9,95 EUR). Pro Americké akcie je také nejvýhodnější Saxobank (0,02 USD za akcii, minimálně 15 USD) a Fio (7,95 USD do 100 akcií, nad 100 akcií 9,95 USD). Je třeba si ale uvědomit, že i nejnižší poplatky z řad našich brokerů jsou v porovnání s mezinárodními sítěmi jako Interactive brokers vysoké.

Na závěr přinášíme porovnání jednotlivých brokerů ze SR a ČR a jejich poplatků.

Broker Obchodované trhy Poplatky - EU Poplatky - USA Minimálny vklad
Saxobank
 • Forex spot a opcie
 • Zlato a striebro spot
- Akcie (Všetky hlavné svetové a Európske burzy s výnimkou Prahy a Budapešti (celkovo 22 búrz)
 • Akciové deriváty (CFD)
 • Futures
 • ETF/ETC
0,1% hodnoty obchodu, minimálne 20 EUR 0,02 USD za akciu, min 15 USD
 • 10 000 USD alebo ekvivalent v inej mene (EUR, PLN, GBP, CHF)
Fio
 • Akcie (Praha, XETRA, Americke burzy vratane Pink sheets, Varšava, Budapešť)
 • futures

- Praha: do 750 000 KČ 0,40 %, min. 40,- Kč-

Nad 750000 Kč 0,20 % + 1.500 Kč

XETRA: 0,15 % z objemu, min. 9,95 EUR

do 100 akcii:$ 7,95

Nad 100 akcii:v $ 9,95

Nie je stanovená
Patria Direct - Akcie (spolu 17 búrz vrátane Prahy a Bratislavy), dlhopisy, ETF, ETC, investičné certifikáty, podielové fondy, warranty, futures Praha: do 99 999 CZK

0,50% (min. 80 CZK)

100 -299 tis. 150 CZK + 0,4%

   

EU:

do 300 tis.: 16,9 EUR

Nad 300 tis.: 6,90 EUR+0,15 %

Do 300 tis. CZK 14,90 USD

Nad 300 tis. CZK4,90 USD + 0,10

Nie je stanovená
RMS market (rmsfinport. sk ) - CFD, FOREX, ETF, US akcie, opcie Nemá Podľa počtu akcií 9,95 – 89,95 USD Nie je stanovená
Brokerjet.cz - Akcie (USA, Frankfurt, Viedeň, Praha, Varšava, Budapešť, a iné východoeurópske burzy), warranty, ETF, certifikáty, fondy

Praha: do 800000 Kč: 0,4%, min 60 Kč

Nad 800 000 Kč: 0,2% + 1600 Kč

XETRA: Do 5000 EUR 10,95

Nad 5000 EUR 9,95+ 0,1%

do $ 4.000 : $ 11,95

Nad 4000 USD: 0,08% + $ 8,75

3000 EUR
Atlantik - Akcie (prakticky všetky významné svetové trhy vrátane Prahy, Budapešti, Varšavy, ale aj Rumunsko, Ukrajina a Rusko), dlhopisy, certifikáty, warranty, futures

Praha:

do 100 000 CZK 0,4%

100 001–1 000 000 CZK 0,30%

nad 1 000 000 CZK 0,20%

Západná európa: 0,25 %,

min. 120 EUR

USA akcie: 0,35 %,

min. 30 USD
Nie je stanovená

X-trade brokers

 

 

 

 

 

 

 

 


HighSky

Brokers, a.s.

 

- Forex, Commodity CFD, Equity CFD

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Forex spot
 • Zlato a striebro spot

Akciové indexy (americké ázijské a európske indexy - futures, cash indexy

 • Fututes komodity

Equity CFD: 5 pips + 0,08% – 0,25% z hodnoty transakcie, minimálne 7,5 USD 

 

 


Variabilné spready

 

Equity CFD: 5 pips + 0,08% – 0,25% z hodnoty transakcie, minimálne 7,5 USD

 

 


Variabilné spready

500 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Účet mikro od 0 EUR/ 0 CZK/ 0 USD

 

 

Účet premium od 10.000 EUR/ 200.000 CZK/ 10.000 USD

 Zdroj: ceníky brokerů
Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 12.4.2010

 

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

Brokeři pro evropské burzy

saturday
05.05.2012
Brokeři | martin.balaz

Jak koupit akcie?

tuesday
06.03.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)