Backtesty indikátorů Ako-investovat.sk .


Výsledky velkého backtestu indikátorů používaných v technické analýze, kterými jsme se zabývali v našem seriálu. Které z nich skutečně fungují v prostředí akciového trhu? A které je naopak lépe raději vůbec nesledovat? Výsledky testu jsou k dispozici v přehledu formě v tabulce MS Excel.

Náš test má formu backtestu, tj. testuje účinnost indikátorů zpětně na denních historických datech za období od 1.1.1995 do 17.7.2009. Data obsahují veřejně obchodovatelné akcie v USA, přičemž je v nich zastoupeno celkem 16 954 různých akcií. Akcie obsahují i data za společnosti, které byly z burzy následně stažené (delisted).

Mezi těmito akciemi se však nacházejí i tzv. „Penny stocks“, tj. akcie malých společností s velmi nízkou likviditou na trhu, které jsou často předmětem manipulace nebo jednoduše obsahují datové chyby. Z toho důvodu jsme určili jako podmínku pro provedení obchodu to, že cena akcie musí být vyšší než 1 dolar a současně zobchodován objem na trhu za 1 den musí být vyšší než 100 000 akcií. Takto dosáhneme, že testované budou pouze likvidní akcie, jejichž cena není náchylná k náhlým bezdůvodným skokům a manipulacím.  Během většiny sledovaného období byl na trhu silný rostoucí trend, takže nákupní signály generované indikátory mají obecně vyšší úspěšnost než prodejní signály. Z tohoto poznatku vychází i naše zkušební metodika-indikátor testujeme s různými nastaveními vždy na třech časových obdobích – 5, 10 a 20 dní. Znamená to, že výstup z obchodu nastane automaticky po 5, 10 nebo 20 dnech od generování vstupního signálu. Takto zajistíme objektivitu testu pro všechny indikátory.

Testovány byly signály jak k otevření dlouhé pozice (nákup), tak na otevření krátké pozice (prodej). Výsledky obchodování za toto období jsme porovnali s výsledky náhodného otevření pozice a její držení po stejnou dobu, během níž jsme testovali indikátor (tj. pokud testujeme výkonnost prodejních signálů RSI s držením pozice 5 dní, tak výsledek následně porovnáme s náhodným prodejem a držením pozice během 5 dnů). Aby měly výsledky lepší čitelnost, přidáváme do tabulek s výsledky výsledek párového t-testu, který srovnává závislost mezi výsledkem daného indikátoru a příslušnou náhodnou hodnotou. Pokud je výsledek t-testu menší než 0, to znamená, že signály generované indikátorem byly méně ziskové než namátkové otevírání pozic, což znamená, že indikátor nefunguje. Naopak, pokud jsou hodnoty t-testu vyšší než 0, znamená to, že indikátor generoval signály lépe, než kdyby se obchodovalo náhodně, a tedy je užitečný. Čím jsou hodnoty t-testu vyšší, tím je rozdíl mezi výsledky indikátoru a výsledky náhodného obchodování větší. Z toho vyplývá, že indikátory s nejvyššími kladnými hodnotami t-testu byly nejúspěšnější.

V našem testu neuvažujeme o poplatcích, protože testujeme pouze jednotlivé indikátory, a nikoli celý obchodní systém.

Výsledná tabulka backtestu obsahuje následující sloupce: trades, avg p / l, win %, avg win, loss %, avg loss a t-test.

V prvním sloupci je popsáno nastavení indikátoru a doba, během níž pozici držíme otevřenou. Sloupec trades udává počet obchodů za celé testované období, pro které indikátor při daném nastavení generoval vstupní signál.

Sloupec Avg p / l představuje rozdíl zisků a ztrát z obchodů při daném nastavení indikátoru. Pokud je kladný, znamená to, že dosažené zisky jsou v průměru vyšší než dosažené ztráty. Čím je daný poměr vyšší, tím lépe. Rozhodně by ale neměl být záporný, protože v tom případě je indikátor ztrátový. Dále následuje sloupec Win %, které označuje procento realizovaných obchodů, které byly ziskové. Avg win představuje průměrný zisk ziskového obchodu vyjádřený v procentech.

Podobně pole Loss % a Avg loss označují procento ztrátových obchodů a průměrnou ztrátu dosaženou v nich.

Platí však, že součet procenta ziskových a procenta ztrátových obchodů se nemusí rovnat 100. Je to z toho důvodu, že množství obchodů nepřinese ani zisk ani ztrátu, ale „skončí na nule“.

Poslední sloupec s názvem T-test obsahuje výsledky párového T-testu, což je statistický test používaný pro porovnávání dvou množin dat. My ho využíváme pro porovnání výsledků daného nastavení indikátoru s náhodným obchodováním, abychom vyloučili zkreslení výsledků a dokázali jejich statistickou významnost. Pokud je hodnota t blízká 0, znamená to, že výsledky obchodování podle tohoto ukazatele jsou prakticky náhodné. Pokud je číslo záporné, indikátor funguje hůře než náhoda a naopak, pokud je kladné, indikátor vykazuje vyšší úspěšnost než namátkové obchodování.

Výsledky testu

Podle výsledků našeho testu je jednoznačně nejúspěšnějším indikátorem Relative Strength Index (RSI). Vedle něj ještě solidně fungují Ultimate Oscillator a Average Directional Movement (ADX). Relative Momentum Index a Money Flow Index vykazují také relativně dobrou úspěšnost, zejména při otevírání dlouhých pozic (nákup).

Ostatní indikátory generují signály, jejichž úspěšnost je srovnatelná s náhodným obchodováním, případně někdy i nižší.

Benchmark

Jako benchmark používáme 6 typů obchodů – náhodný nákup a držení po dobu 5, 10 a 20 dní. Také používáme náhodný prodej a držení během těchto period.

Z výsledků vyplývá, že nejúspěšnější strategií během tohoto období bylo nakoupit a držet 20 dní. Je to z důvodu silného býčího trendu po většinu sledovaného období. Z toho důvodu je třeba při výsledcích počítat s tím, že nákupní signály budou úspěšnější než prodejní signály, a proto je třeba posuzovat přísnější.

Úspěšnost indikátorů v testu

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) – Ve většině případů vykazoval horší výsledky než namátkové obchodování, občas se vyrovnal benchmarku, ale nikdy jej nepřekonal. Z testu vyplývá, že je neužitečný.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA) – Při prodejních signálech v období 10 a 20 dní vykazuje lepší výsledky než namátkové obchodování. Přesto tyto obchody generují značnou ztrátu. Z toho vyplývá konstatování, že EMA se také na obchodování nehodí.

Relative Strength Index (RSI) – Je nejlepší působícím indikátorem v našem testu. Obchodování prostřednictvím něj dosáhlo vysokých zisků. Nejlepší fungující nastavení je 14, 20/80. Při obchodování nakrátko na periodu delší než 5 dnů má však problémy. Je to zřejmě kvůli akciím, které se během našeho obchodu náhle rychle zvednou, a tak generují vysoké ztráty.

Commodity Channel Index (CCI) – Indikátor ve většině obchodů zaostává za benchmarkem a v případec,h kdy ho předčí, i tak generuje ztráty.

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) – Úspěšnost tohoto indikátoru je obecně velmi slabá, což se potvrdilo i v našem testu.

Stochastics – Překonává benchmark u některých nastavení pro 5ti denní krátké pozice. Přesto je i zde ve ztrátě, takže se neosvědčila. V tomto případě se může jednat také o statistickou chybu.

Relative Momentum Index (RMI) – Jeden z těch úspěšnějších indikátorů. Při nastavení (20, 3) 20/80 funguje velmi solidně pro dlouhé pozice a generuje kvalitní zisky. Pro krátké prodeje je ale ztrátový.

Money Flow Index (MFI) – Při nastaveních (28) 20/80 a (50) 20/80 výrazně překonává benchmark při obchodování dlouhých pozic pro všechna období. Při obchodování nakrátko je ale ztrátový.

Ultimate Oscillator – Spolehlivě funguje pro dlouhé pozice při nastaveních (7,14,28) 20/80 a (7,14,28) 25/75.

Trix – 14-denní Trix výrazně překonává benchmark při obchodování nakrátko. Obchody jsou ale stále ztrátové. Williams % R – indikátor je neprůkazný. Výsledky jsou srovnatelné s náhodným obchodováním.

Force Index – Ve většině případů má úspěšnost horší než namátkové obchodování.87-backtest-1.xls

Bollinger Bands – Při nastavení (50, 3) překonává benchmark při obchodování dlouhých pozic a držení po dobu 5 dní. V ostatních případech jsou výsledky srovnatelné s náhodou.

Parabolic SAR – Při nastaveních (0.02,0.2) a (0.05,0.5) překonává benchmark pro dlouhé pozice. V tomto případě byl ale indikátor testován v kombinaci s ADX, takže tato úspěšnost může být způsobena tím. V ostatních případech jsou výsledky podobné náhodě.

Average Directional Movement (ADX) – Při nastavení ADX (14)> = 40 je solidně úspěšné při otevírání dlouhých pozic. Při nastavení (28)> = 20 zase překonává benchmark pro krátké pozice.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 29.11.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

Indikátory založené na volatilitě

sunday
22.04.2012
Trading | martin.balaz

Indikátory založené na objemu

friday
20.04.2012
Trading | martin.balaz

Oscilátory: ADX, RMI, Ultimate Oscillator, Williams % R, Trixie, RWI

thursday
19.04.2012
Trading | martin.balaz

Oscilátory: MACD, RSI, CCI, stochastics

wednesday
18.04.2012
Trading | martin.balaz

Technická analýza – úvod

friday
30.03.2012
Trading | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Související dokumenty

87-backtest-1.xls

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)