Indikátory založené na volatilitě Ako-investovat.sk .


Poslední velkou skupinou indikátorů jsou indikátory založené na volatilitě trhu. Tyto indikátory sledují rychlost změny ceny v porovnání s jejími historickými hodnotami. V případě, že se cena na trhu začne měnit podstatně rychleji, než by bylo přiměřené průměru historické volatility, případně dostane mimo stanovené pásmo, indikátory vyšlou signál o překoupenosti/přeprodejnosti trhu.

Volatilita ve financích vystupuje jako standardizovaná odchylka minulých (historických) cen. Platí, že čím rychleji se ceny mění, tím je volatilita na trhu vyšší. Známe dva druhy volatility: historickou a implikované volatilitu. Historická volatilita je volatilita skutečně naměřená reprezentující skutečnou změnu v cenách. Implikovaná volatilita je odvozena z ocenění vzorce tak, že do něj dosadíme současnou cenu. Používá se zejména při opcích, přičemž říká, s jakou volatilitou cena dané opce pro budoucnost počítá. Pro účely výpočtu indikátorů technické analýzy se používá historická volatilita.

Účel a využití

Účel indikátorů je podobný jako účel oscilátorů – detekovat nerovnoměrný vývoj trhu a poskytovat obchodní signály, které nám ho pomohou využít. Indikátory volatility totiž stejně jako oscilátory generují signály o překoupeném / přeprodaném trhu. Pokud cena v porovnání s minulým vývojem roste příliš rychle, může se dostat do stádia, kdy tento růst již není udržitelný. Právě o takových situacích nás informují indikátory založené na volatilitě.

Obchodní signály

Společným znakem indikátorů, které jsou založeny na volatilitě, je, že generují nákupní a prodejní signály, které jsou podobně jako u oscilátorů založených na konceptech překoupeného / přeprodaného trhu. V případě, že se cena dostane nad hodnoty pásma, ve kterém by se na základě historických dat měla pohybovat, přichází prodejní signál. Obdobně pokud se cena dostane pod hodnoty tohoto pásma, je generován nákupní signál.

Výhody a nevýhody

Výhodou tohoto typu indikátorů je, že nám dokážou jasně signalizovat, že růst / pokles ceny je příliš prudký v porovnání s minulými obdobími a nutně se musí na určitou dobu zpomalit, případně úplně zastavit. Z toho důvodu jsou vhodným doplňkem k ostatním typům indikátorů při technické analýze. Na druhou stranu mají tyto indikátory tu nevýhodu, že jsou založeny pouze na jedné věci – ceně. Žádné další veličiny nezohledňují (na rozdíl například od objemových indikátorů, které jsou založeny na ceně a objemu). Stává se také, že v případě příjezdu extrémně pozitivních zpráv o fundamentech daných akcií může cena růst i navzdory všem signálů indikátorů, protože ty fundamentální informace nezohledňují.

Typy indikátorů založených na volatilitě

Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop And Reverse) indikátor byl vyvinut známým analytikem Wellesem Wilderem. V cenovém grafu má podobu několika teček ve tvaru paraboly (proto název Parabolic SAR), které se nacházejí buď nad, nebo pod aktuální cenou. Jeho hlavním cílem je identifikovat body, jejichž dosažení znamená konec, resp. změnu trendu. Parabolic SAR se standardně počítá na den dopředu – tedy dnes můžeme vypočítat hodnotu SAR na zítra. Tato hodnota se vypočte takto:

Zítřejší SAR = dnešní SAR + akcelerační faktor * (extrémní bod – dnešní SAR)

Jako akcelerační faktor se obvykle používá konstanta 0,02. Zrychlovací faktor určuje, jak rychle se bude hodnota SAR blížit k ceně (konverguje). Dosažení každého nového maxima při rostoucím trendu (nebo při klesajícím trendu minima) zvyšuje akcelerační faktor o 0,02. Jako nejvyšší povolená hodnota akceleračního faktoru se obvykle nastaví číslo 0,20. Krajním bodem je během rostoucího trendu poslední (nejvyšší) maximum ceny a v případě klesajícího trendu poslední minimum.

Při výpočtu SAR ale mohou nastat 2 zvláštní případy, které hodnotu indikátoru podstatně ovlivňují. Pokud hodnota SAR na další den leží v dnešním nebo včerejším cenovém pásmu, musí být tato hodnota snížena na spodní hranici tohoto pásma (cenové minimum). Dále může nastat případ, že hodnoty zítřejšího SAR leží nad nebo uprostřed zítřejšího cenového pásma. To signalizuje obrat trendu, a tedy změnu výpočtu SAR. Pokud se to stane za rostoucího trendu, znamená to změnu na klesající trend. V tom případě za extrémní bod budeme dosazovat nové minima a akcelerační faktor snížíme na počátečních 0,02.

Signály poskytované indikátorem Parabolic SAR jsou velmi jednoduché. V případě, že SAR se nachází pod cenou, jedná se o rostoucí trend. Pokud jsou hodnoty SAR nad pořizovací cenou, je na trhu klesající trend. Za nákupní signál tedy můžeme považovat, pokud SAR přeskočí pod aktuální cenu. Naopak, pokud SAR stoupne nad aktuální cenu, je to prodejní signál.

SAR se na trzích hojně využívá hlavně při analýze kratších časových úseků. Problémem tohoto indikátoru však je, že funguje pouze v trendujícím prostředí. V případě, že na trhu není jasný trend, Parabolic SAR poskytuje množství falešných signálů. Podle samotného autora tohoto indikátoru Welles Wildera funguje SAR pouze asi 30 % času. Proto většina obchodníků kombinuje SAR spolu s dalšími indikátory, které měří sílu trendu, jako například ADX.

Rate of Change (ROC)

Je technickým indikátorem měřícím procentní změnu mezi nejnovější cenou a cenou před x-dní (nejčastěji 10). ROC pro období 10 dnů vypočítáme takto: ROC = [(Konečná cena dnes-konečná cena před 10 dny) / konečná cena před 10 dny] * 100 Pokud hodnota ROC roste v rámci kladných čísel, rychlost růstu ceny se zvyšuje a tedy i nákupní tlak se zvyšuje. Naopak, pokud ROC klesá, nákupní tlak se snižuje a cena roste pomaleji.

Pokud je hodnota ROC záporná, představuje to prodejní tlak, a tedy pokles ceny. Čím více záporná je hodnota, tím větší je prodejní tlak a tím rychlejší je pokles ceny.

Jako nákupní signál se někdy přetne nulové hodnoty směrem nahoru. Obdobně, prodejní signál nastává, když se indikátor dostane do záporných hodnot. Často se však používají i signály vycházející z analýzy grafu samotného indikátoru (např. prolomení trendové čáry). Navíc se může dosažení extrémních hodnot ve srovnání s historickým vývojem indikátoru signalizovat nástup překoupený nebo přeprodaný trh. Kromě toho se ROC jako většina oscilátorů využívá také pro hledání divergencí mezi ním a cenou.

Bollinger bands

Tento indikátor byl vyvinut v 80. letech Johnem Bollinger. Po vložení do grafu má podobu tří čar, které tvoří cenové pásmo. Jednou z čar je jednoduchý klouzavý průměr a další 2 čáry představují hodnotu průměru zvýšenou, resp. sníženou o dvojnásobek směrodatné odchylky za dané období. Každá z těchto čar je umístěna ve vzdálenosti 2 standardní odchylky od klouzavého průměru. Ty se většinou počítají za období 20 dnů. Ze statistiky vyplývá, že cena na trhu bude až 95 % času v rámci tohoto pásma. Když se cena dostane mimo pásma určeného Bollinger bands, je to považováno za extrémní situaci, kdy je trh překoupený (cena je nad horní úrovní pásma) nebo přeprodaný (cena je pod spodní hranicí pásma). Z toho důvodu se přetnutí horní hranice pásma považuje za prodejný signál a přetnutí spodní hranice pásma za nákupní signál. Bollinger bands se často využívají i pro stanovení výstupu z obchodu, kdy se cílové ceny umisťují mírně nad okraj spodní hranice, resp. mírně pod okraj horní hranice pásma.

Bollinger bands se od podobných indikátorů jako např. Envelopes nebo Keltner bands liší tím, že šířka pásma není konstantní, ale mění se v závislosti podle historické volatility. Pokud je volatilita vyšší, pásmo se rozšíří a naopak, pokud ceny kolísaly méně, pásmo se zúží. Podle některých obchodníků významné rozšíření pásma signalizuje konec trendu a naopak, výrazné zúžení pásma předchází vzniku nového trendu.

Výsledky testů v kostce:

Parabolic SAR zaznamenal dobré výsledky při obchodování dlouhých pozic v případě, že byl kombinovaný s indikátorem ADX. Obchodování s použitím Bollinger bands bylo z hlediska výsledků podobné náhodnému obchodování.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 16.12.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (3)

Související články

Backtesty indikátorů

monday
23.04.2012
Trading | martin.balaz

Indikátory založené na objemu

friday
20.04.2012
Trading | martin.balaz

Indikátory – klouzavé průměry

thursday
05.04.2012
Trading | martin.balaz

Technická analýza – úvod

friday
30.03.2012
Trading | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)