Indikátory založené na objemu Ako-investovat.sk .


Další významnou skupinou indikátorů jsou indikátory založené na zobchodování objemu. Pomáhají nám snáze rozpoznat i malé změny v objemu na trhu, které často předznamenávají změnu směru pohybu ceny. Také poskytují informace, které se dají nejlépe využít těsně před koncem trendu.

Objem označuje celkové množství kontraktů (akcií, měnových párů, příp. futures), které byly na trhu v daném čase zobchodovány. V obchodních softwarech se ve většině případů dá objem zobrazit podle jednotlivých časových pásem, takže se můžeme podívat např. na objem minutový, hodinový nebo denní.

Technická analýza objem vnímá jako ukazatel, který označuje tlak na změnu ceny. Pokud je objem vysoký, tlak na změnu ceny ve směru trendu je velký, a tedy trend v ceně bude pravděpodobně pokračovat. Naopak, pokud je zobchodovaný objem malý, tlak na cenu je slabý, a tedy současný trend pravděpodobně brzy skončí.

Tato teorie je založena na předpokladu, že čím vyšší objem se na trhu zobchoduje, tím více obchodníků je ochotno obchodovat kontrakty na daných cenách. Věří tedy, že dané ocenění je správné, případně že trend bude ještě pokračovat. Naopak, pokud je objem malý, za aktuální ceny na trhu je ochotno obchodovat jen málo lidí, tedy většina věří, že ceny jsou neadekvátní, resp. že trend se brzy obrátí.

Z toho vyplývá, že objem by měl stoupat a být silnější, když se cena pohybuje ve směru trendu. Pokud je například celkově na trhu rostoucí trend, tak zobchodovaný objem v rámci jednotlivých časových úseků (např. dnů), kdy se cena pohybovala směrem nahoru, by měl být vyšší než objem při dnech s cenovým pohybem směrem dolů. V opačném případě se jedná o divergenci, která předznamenává konec trendu.

Účel a využití

Oscilátory založené na objemu jsou stejně jako objem vodícími (leading) i dokládají (confirming) indikátory. Znamená to, že předpovídají změnu trendu, ale používají se i na potvrzení nebo odmítnutí signálů generovaných jinými indikátory, resp. jinými metodami technické analýzy (např. grafickými sestavami). Kromě toho mezi obchodníky převládá názor, že objem předbíhá cenu. Podle něj před každým značným cenovým pohybem nejdříve nastane zvýšení (pokud se jedná o začátek trendu) nebo snížení (konec trendu) zobchodování objemu.

Některé indikátory založené na objemu fungují jako oscilátory a pomáhají obchodníkovi určit období, kdy se cena mění velmi rychle a trh čeká korekce, a to prostřednictvím generování signálů o překoupenosti nebo přeprodání trhu.

Asi nejvýznamnějším využitím je ale předpovídání změny trendu prostřednictvím hledání divergencí mezi objemem a cenou. Pokud cena stále dosahuje nová maxima, ale objem klesá, jedná se o medvědí divergenci, která obvykle předznamenává konec rostoucího a nástup klesajícího trendu. Podobně pokud cena stále dosahuje nové minima, ale objem klesá, jedná se o býčí divergenci, která předznamenává konec sestupného trendu a začátek růstu.

Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou tohoto typu indikátorů oproti ostatním metodám technické analýzy je, že v sobě zahrnují dva nejdůležitější ukazatele na trhu – cenu a objem. Většina ostatních ukazatelů vychází pouze z ceny samotné. Minimálně v teoretické rovině by proto mělo platit, že indikátory zohledňující objem by měly poskytovat hodnotnější a přesnější signály. Na druhé straně, objem může do určité míry jejich výsledky zkreslovat, a to hlavně v případech, kdy trend začíná s malým objemem a postupně zesiluje. Proto by se měly používat spolu s ostatními nástroji technické analýzy.

Typy indikátorů založených na objemu

Money flow index (MFI) MFI je speciálním typem oscilátoru, který v sobě zohledňuje změnu ceny, jakož i změnu zobchodovaného objemu na daném trhu. Jako většina oscilátorů slouží ke generování signálů o překoupenosti/přeprodánosti trhu, jakož i na hledání případných divergencí mezi tímto indikátorem a cenou. MFI vypočítáme takto:

Nejdříve je třeba vypočítat typickou cenu pro daný den:

Typická cena = (denní maximum + denní minimum + konečná cena) / 3

Následně z typické ceny vypočítáme tok peněz (money flow) pro náš trh za daný den:

Tok peněz = typická cena pro daný den X zobchodován objem v daný den Tok peněz do určité míry aproximuje hodnotu akcií, které byly v daný den zobchodovány.

Tento výpočet uděláme pro všechny dny v našem sledovaném období (nejčastěji se pro MFI používá období 14 dnů). Následně dny rozdělíme na dny s pozitivním tokem peněz (dny, ve kterých typická cena byla vyšší než předchozí typická cena) a dny s negativním tokem peněz (typická cena nižší než předchozí typická cena). V případě, že typická cena v daný den se rovná předchozí typické ceně, daný den z výpočtu vypadává. Tok peněz pro kladný den reprezentuje důvěru kupujících v růst ceny. Naopak, tok peněz v záporný den prezentuje důvěru prodávajících v pokles ceny. Vypočítáme peněžní poměr (money ratio): Peněžní poměr = (součet toků peněz pro všechny pozitivní dny) / (součet toků peněz pro negativní dny) Nakonec vypočítáme samotné MFI jako:

MFI = 100 – (100 / (1 + peněžní poměr)) MFI nabývá hodnot od 0 do 100.

Přitom funguje jako standardní oscilátor, přičemž je velmi podobný RSI.Při hodnotách nad 80 je trh překoupený, a pokud se indikátor do těchto hodnot dostane, představuje to prodejní signál. Naopak v případě pokud je indikátor pod úrovní 20 bodů, jedná se o přeprodaný trh a představuje to nákupní signál. Také rozdíly se sledují velmi podobně jako u oscilátorů. Například, pokud cena dosáhne nového, vyššího maxima, ale IFI nového maxima nedosáhne nebo dokonce klesne, jedná se o medvědí divergenci, která předznamenává brzký konec trendu. Podobně, pokud ceny během klesajícího trendu dosahují nového minima, ale MFI ne, nastává býčí divergence, která předznamenává konec klesajícího trendu.

Force index

Je indikátor vyvinut známým traderem Alexandrem Elder měřící sílu trendu, přičemž rozlišuje jeho směr. Vychází přitom nejen z ceny na trhu, ale i ze zobchodování objemu. Hodnoty Force indexu označují prodejní nebo nákupní tlak na trhu. Pokud jsou hodnoty Force indexu vysoce kladné, znamená to, že je na trhu velký nákupní tlak, který cenu tlačí nahoru, a proto je tehdy na trhu silný rostoucí trend. Naopak vysoce záporné hodnoty indikují prodejní tlak, a tedy silný klesající trend. Force index se standardně vypočte takto:

Force index = (dnešní konečná cena – včerejší cena) * dnešní zobchodován objem

Časová perioda se pochopitelně může měnit. Někteří obchodníci ale počítají Force index jako součin objemu krát rozdíl mezi jednotlivými klouzavými průměry cen – ne pouze jednotlivými cenami. Například jej mohou počítat jako rozdíl mezi dnešní a včerejší hodnotou 5ti denního klouzavého průměru ceny vynásobený dnešním objemem. Výsledek tohoto výpočtu se ještě většinou vyhladí prostřednictvím exponenciálního klouzavého průměru, aby byl indikátor méně volatilní. Force index se v grafech nejčastěji objevuje ve formě histogramu, jehož střed se nachází na úrovni 0.

Většina obchodníků nakupuje v případě, že dvoudenní exponenciální průměr Force indexu je negativní, a naopak, prodává, pokud je tento průměr pozitivní. Nicméně, podle Eldera by obchody neměly být vedeny proti směru trendu, který je reprezentován 13ti denním exponenciálním průměrem Force indexu.Pokud je 13ti denní průměr kladný, obchodníci čekají na to, zatímco dvojdenní průměr klesne do záporných čísel, aby mohli výhodně nakoupit a vstoupit na trh ve směru trendu. Obdobně pokud je 13ti denní průměr záporný, obchodníci čekají na to, zatímco dvoudenní průměr přejde do kladných čísel, aby začali prodávat. Platí, že v případě, že se 13ti denní průměr Force indexu dostane do kladných čísel, mají na trhu převahu obchodníci spekulující růst, a proto je lepší nakupovat. Naopak, pokud klesne do záporných čísel, převahu získávají spekulanti na pokles, a to může být prodejní signál.

Někteří obchodníci hledají rozdíly mezi Force indexem a cenou a obchodují podle nich. Nejčastěji se ale Force index používá v kombinaci s ostatními indikátory, hlavně klouzavými průměry.

Výsledky testů v kostce:

Money Flow Index (MFI) zaznamenal relativně dobrou úspěšnost při obchodování dlouhých pozic. Na krátkých pozicích je ale ztrátový. Force index v textu neobstál – dopadl hůře než namátkové obchodování.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 28.11.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (2)

Související články

Backtesty indikátorů

monday
23.04.2012
Trading | martin.balaz

Indikátory založené na volatilitě

sunday
22.04.2012
Trading | martin.balaz

Technická analýza – úvod

friday
30.03.2012
Trading | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)