Oscilátory: ADX, RMI, Ultimate Oscillator, Williams % R, Trixie, RWI Ako-investovat.sk .


V dnešním článku najdete druhou část popisu oscilátorů i se stručným popisem toho, jak jednotlivé oscilátory dopadly v našem backtestu.

Average directional index (ADX)

Je indikátor vyvinutý Welles Wilder, který se používá k určení síly trendu. Jeho výpočet je poměrně komplikovaný, přičemž prostřednictvím vztahů mezi změnami minim a maxim cen během jednotlivých dnů generuje 2 čáry, a to + DI a-DI. + DI představuje růstový trend a-DI klesající trend. Indikátor nabývá hodnoty mezi 0 a 100.Pokud indikátor stoupá, síla trendu se zvyšuje a naopak, pokud klesá, snižuje se. Hodnoty nad 40 jsou považovány za silný trend, hodnoty pod 20 se považují za oblast, kde trend neexistuje a obchoduje se pouze v určitém pásmu. ADX může ukazovat divergenci vůči ceně, např. pokud cena dosáhne nové maximum při klesajícím ADX. Taková divergence samotná však není obchodním signálem, říká jen to, že síla trendu slábne. Někdy se však podle ADX obchoduje proti současnému trendu, a to např. tehdy, pokud čára + DI protne čáru-DI.

ADX je mezi obchodníky velmi oblíbené hlavně proto, že dokáže poměrně spolehlivě, i když s mírným zpožděním, určovat sílu trendu. Podle toho obchodníci umí vybrat indikátory, které mají největší šanci generovat úspěšné signály v daném prostředí.

Relative momentum index (RMI)

Je upravenou verzí Relative Strength Indexu (RSI), která má za cíl snížit rychlost oscilace a počet falešných signálů. RMI ve výpočtu namísto srovnávání aktuální konečné ceny s cenou z předchozího dne ji porovnává s konečnou cenou před x dny.RMI poskytuje stejné signály jako RSI – prodejní signál, když dosáhne hodnoty nad 70 a trh je překoupený, a nákupní signál, když RMI klesne pod 30 a trh je přeprodaný. Kromě toho podobně jako RSI může vykazovat divergence s cenou. Na grafu RMI se často vytváří grafické formace, které nejsou patrné na grafu ceny, ale mají na ni vliv.

Ultimate Oscillator

Byl vyvinut známým obchodníkem Larry Williamsem. Je založen na předpokladu, že nákupní nebo prodejní „tlak“ na trh v daném dni můžeme určit podle vztahu konečné ceny a tzv. true range, které označuje pásmo, ve kterém jsou ceny obchodovány. Výpočet indikátoru je následující: Nejdříve vypočítáme nákupní tlak a true range:

  • Nákupní tlak = konečná cena – (menší z hodnoty denního minima a předchozí konečné ceny)
  • True range = (větší z denního maxima a předchozí konečné ceny) – (menší z denního minima a předchozí konečné ceny)

Potom vypočítáme 7mi denní průměr nákupního tlaku podle true range:

7-denní průměr = (nákupní tlak za 1. Den + nákupní tlak za 2. den + …. + nákupní tlak za 7. den) / (true range za 1. den + true range za 2.den + .. . + true range za 7.den) Obdobně vypočítáme i průměry za 14 a 28 dní. Následně je dosadíme do vzorce pro výpočet oscilátoru:

Ultimate oscilátor = 100 x [4 x 7-denní průměr + 2 x 14-denní průměr + 28-denní průměr] / [4 + 2 +1]

Ultimate oscilátor nabývá hodnot 0 až 100. V případě, že je jeho hodnota nižší než 30, jedná se o přeprodaný trh. Pokud je hodnota vyšší než 70, je trh překoupený.Williams doporučoval nakupovat, pokud se objevila býčí divergence (ceny dosahují nové minima, ale oscilátor ne), během níž oscilátor klesl pod hodnotu 30. Pokud oscilátor následně dosáhne nové maximum (během divergence) vyšší než to předchozí, představuje to nákupní signál. Pozici je třeba uzavřít poté, jak oscilátor opět dosáhne úrovně 70. Obdobně, prodejní signál je generován medvědí divergencí v oblasti nad 70 (cena dosahuje nové výše maxima, ale oscilátor ne), přičemž zavírat je třeba po pádu oscilátoru na 30.

Williams % R

Je oscilátor vyvinut Larrym Williamsem velmi podobný oscilátoru stochastics. Měří vztah dnešní konečné ceny k minimu a maximu za období určené počtem předchozích dnů. Nejčastěji se používá období 28 dní, ale např. Williams používal pouze 10. Platí totiž, že čím kratší období si zvolíme, tím citlivější je indikátor a tím více signálů podává (včetně falešných). Byl vyvinut pro použití na akciovém trhu. Vypočítáme ho následovně: % R = [(konečná cena dnes – 28ti denní minimum) / (28ti denní maximum – 28ti denní minimum)] x 100 Williams % R generuje hodnoty od -100 po 0. Protože tyto hodnoty jsou pro oscilátory atypické, některé obchodní softwary automaticky připočítávají k % R číslo 100, čímž docílí výsledné hodnoty v rozmezí 0 – 100.Jako u většiny oscilátorů, i při % R existují pásma neprodejnosti (-80 bodů a níže) a překoupenosti (-20 bodů a výše). Williams ale doporučoval nakupovat až když: -% R dosáhne hodnoty – 100 - Od posledního dosažení hodnoty -100 uplyne minimálně 5 obchodních dnů -% R následně vystoupí nad úroveň -95 nebo -85 A naopak, prodávat doporučil v případě, že: -% R dosáhne hodnoty 0 - Od posledního dosažení hodnoty 0 uběhlo minimálně 5 obchodních dnů -% R následně klesne na hodnoty – 5 nebo – 15

Trix

Trix je oscilátorem, který je založen na trojnásobně exponenciálně vyhlazeném průměru. Jeho cílem je odfiltrovávat pohyby cen, které jsou pro trend podstatné od náhodného „šumu“. Díky tomu je trend pohybu cen mnohem jasnější. Pokud Trix stoupá (a je v kladných hodnotách), rychlost růstu cen se zvyšuje a naopak, pokud klesá, ceny rostou pomaleji, resp. klesají (pokud je pod hodnotou 0).Trix osciluje kolem nulové hodnoty, přičemž většinou se za nákupní signál považuje, když ji protne směrem nahoru. Naopak, když Trix klesne pod nulu, představuje to prodejní signál. Jako většina indikátorů se Trix využívá i pro hledání divergencí mezi ním a cenou, protože jde o vodící indikátor.

Random Walk Index (RWI)

RWI se podobně jako ADX používá k určení síly trendu. Zjišťuje, zda je na trhu přítomen statisticky významný trend, nebo se cena pohybuje náhodně – a tedy trend na trhu není a cena se pohybuje pouze v určitém cenovém pásmu.Random Walk index zjišťuje přítomnost trendu tak, že pro určitou periodu změří denní cenové zóny, v nichž se akcie obchodují, a následně je porovná s hodnotami, které by na trhu byly, pokud by se cena akcie pohybovala zcela náhodně (tzv. random walk – náhodná procházka). Čím větší je cenové pásmo, tím silnější je trend. RWI vypočítáme takto: Nejdříve si vypočítáme RWI pro maxima a minima:

  • RWImax = [(denní maximum - (denní minimum * počet dnů))] / [(Average True Range * počet dnů * odmocnina z počtu dnů)]
  • RWImin = [(denní maximum * počet dnů - (denní minimum))] / [(Average True Range * počet dnů * odmocnina z počtu dnů)]

Average True range je indikátorem volatility z dílny Welles Wildera. Vypočítá se jako 14-denní exponenciální průměr z denních hodnot true range, které dostaneme takto:

True range = maximum z (denní maximum, předchozí konečná cena) – minimum z (denní minimum, předchozí konečná cena)

Díky těmto dvěma čarám RWI dokáže rozlišovat rostoucí a klesající trend. Pokud je hodnota RWI pro maxima vyšší než 1, je na trhu silný rostoucí trend. Naopak, pokud má RWI pro minima hodnotu vyšší než 1, je na trhu přítomen silný klesající trend. V případě, že ani RWImax ani RWImin nejsou nad hodnotou 1, na trhu ceny kolísají v určitém pásmu. RWI se doporučuje používat pro více časových období. Pro krátkodobé obchodování se doporučuje období 2 až 7 dní a pro dlouhodobé 8 až 64 dní. Za signál pro otevření dlouhé pozice se běžně považuje, pokud dlouhodobý RWI pro maxima je nad hodnotou 1 a krátkodobý RWI pro minima vzroste nad hodnotu 1,0. Podobně, pokud je dlouhodobý RWI pro minima bude nižší než 1 a současně krátkodobý RWI pro maxima vystoupí nad 1, představuje to prodejní signál.

Výsledky testů v kostce:

Nejúspěšnějším indikátorem v našem testu byl Relative Strength Index (RSI). Dobré výsledky zaznamenali i Average Directional Movement (ADX) a Relative Momentum Index (RMI). O něco hůře skončily Ultimate Oscillator a Parabolic SAR v kombinaci s ADX. Obchodování podle ostatních ukazatelů v testu vykazovalo nižší úspěšnost než namátkové obchodování.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 23.11.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (6)

Související články

Backtesty indikátorů

monday
23.04.2012
Trading | martin.balaz

Technická analýza – úvod

friday
30.03.2012
Trading | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)