Finance pro nefinančníky - recenze knihy Ako-investovat.sk .


Autor knihy „Finance pro nefinančníky“ Robert Cooke nepatří ke známým postavám světového byznysu ani financí. Není ani profesorem ekonomie – působí jako daňový a účetní poradce. Přesto je jeho kniha velmi zajímavý a poučný díl, který nejen obsahuje množství odborných faktů, ale hlavně se také velmi dobře a plynule čte.

Cooke tuto knihu napsal, aby poodhalil svět podnikových financí a účetnictví lidem, kteří tyto oblasti nikdy nestudovali. Přesto ale musí každý den, ať již jako podnikatel nebo jako manažer na nižších úrovních správy, rozhodovat, sestavovat provozní zprávy a rozpočty a také komunikovat o finančních dopadech svých rozhodnutí se svými účetními. Jako příklad autor v knize uvádí svého kamaráda Ralpha, který vystudoval historii, ale nakonec se stal manažerem v jedné prodejní síti.

Po nástupu do funkce zjistil, že se nutně potřebuje naučit základy účetnictví a podnikového finančnictví, aby dokázal rozumět rozpočtům a také svým kolegům, kteří se vyjadřovali v pro něho nesrozumitelných finančních termínech. Proto se zapsal na kurz účetnictví. Trvalo mu ale přes dva roky, dokud se na kurzu naučil něco, co mu v práci skutečně pomohlo – protože nejdříve se učil podrobné postupy účtování, které takový manažer nebo vlastník podniku ovládat vůbec nemusí. Stačí mu vědět, co daná čísla znamenají pro jeho byznys.

A to je to, čemu se věnuje Cooke ve své knize – v prvních kapitolách vysvětluje strukturu a funkce účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisků a ztrát a výkazu cashflow. Často si pomáhá analogií ke sportu – výnosy firmy prezentuje jako skóre, kterého firma dosáhla. Následně se snaží se vysvětlit základní účetní termíny, jako jsou odpisy, zásoby, vlastní kapitál, výnosy, výdaje, náklady příštích období apod.

Přitom však nezachází do účetních podrobností, ale stále si udržuje určitý nadhled, který čtenáři pomáhá neztratit se v záplavě informací a udržet si přehled o tom, nač daná účetní skupina vlastně slouží. Navíc, Cooke všechny zákonitosti vysvětluje na konkrétních příkladech, takže čtenář nečte abstraktní teorie, ale hned si umí představit dopad daného rozhodnutí v praxi.

Kniha Finance pro nefinančníky má 290 stran. Obsahuje třináct kapitol, z nichž každá má na konci sérii cvičení včetně případových studií, které čtenáři pomohou upevnit si získané znalosti. Na závěr následuje několik dodatků, které blíže objasňují některé konkrétnější oblasti podnikových financí, jako jsou zdroje informací o veřejně obchodovaných společnostech, dobré jméno firmy (goodwill), účtování neziskových organizací a jiné.

Nechybí ani rozsáhlý výkladový slovník odborných pojmů, který čtenáři začínající v oblasti financí nepochybně velmi ocení. Hlavní předností této knihy je, že její čtení je ve srovnání s jinými učebnicemi financí a odbornými knihami mnohem plynulejší – hlavně proto, že je tu množství malých příběhů, které text výborně oživují a zároveň ilustrují dopad jednotlivých rozhodnutí v praxi. Knihou se táhne jakási centrální dějová linie. Hlavní postavou, kolem níž se kniha odvíjí, je začínající podnikatelka Rosie.

Ta nejprve začíná s prodejem zahradních domků. Později je začne ve firmě i vyrábět, vybuduje si vlastní distribuční síť a nakonec je exportuje do zahraničí a poskytuje i další služby. Kniha se zaměřuje na všechny rozhodnutí, které Rosie musí přijímat, jakož i výkazy, které musí vytvářet (nejčastěji jsou to provozní zprávy). Dopodrobna zkoumá a analyzuje hlavně všechna rozhodnutí z oblasti financí, které musí Rosie v každé fázi vývoje své firmy udělat. Na její firmě Cooke vysvětluje i všechny účetní pojmy a také dopady jednotlivých manažerských rozhodnutí na financích podniku.

Jelikož kniha je psána poměrně poutavě, není problém přečíst ji za jeden víkend. Začínající podnikatelé se k ní ale určitě budou pravidelně vracet. Užitečná může být do určité míry i pro lidi, kteří se již s financemi v životě setkali, a to hlavně v kapitolách zabývajících se rozpočty. Finančně zdatnějšímu čtenáři se však kniha může zdát příliš jednoduchá a málo podrobná – je to proto, že je určena primárně pro začátečníky. Další nevýhodou knihy je, že vychází z amerického účetnictví založeného na GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – obecně přijímané účetní zásady), které se mírně liší od vnitrostátních účetních standardů ve státech EU a také od mezinárodních standardů IFRS (například povoluje metodu evidence zásob LIFO).

Protože kniha neobsahuje konkrétní účetní postupy, ale pouze návod, jak jednotlivým účetním kategoriím rozumět a co pro manažery znamenají, nepředstavuje tento rozdíl výraznější problém. Kniha „Finance pro finančníky“ je jednou z velmi mála prakticky orientovaných knih o podnikových financích na našem trhu. Namísto nepotřebných teorií obsahuje pouze informace, které podnikatelé a manažeři využijí v praxi. Kromě toho je velmi zajímavým čtením, takže je výbornou volbou pro všechny, kteří se chystají zakládat si vlastní byznys a chtějí se dozvědět, co je nutné vědět, abychom mohli řídit podnik finančně.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 16.11.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

Sněhová koule – recenze

monday
11.06.2012
Knihy a filmy | martin.balaz

Pavel Kohout: Finance po krizi - recenze knihy

thursday
12.04.2012
Knihy a filmy | magazin

Peter Schiff: Crash proof

monday
09.04.2012
Knihy a filmy | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)