High yield bonds - jsou všechny junk dluhopisy prašivé? Ako-investovat.sk .


Prašivé dluhopisy (obligace), nebo častěji pojmenovávané také jako High-Yield dluhopisy jsou dluhové papíry, které svým ratingem spadají mimo investiční stupeň ratingových agentur. Přesto, že za jejich vydáváním stojí známé světové společnosti s tradicí (samozřejmě netvrdím, že delší doba existence společnosti znamená apriori i záruku, že nedojde k defaultní události, ale určitou korelaci bychom tam pravděpodobně mohli najít). 
 
Rozhodně však, pokud je emitentem taková společnost dává to, podle mého názoru, vyšší záruku splacení dluhu i když finanční ukazatele a tedy i rating tomu nenasvědčují a společnost se nachází mimo investiční stupeň a nezískala pro dluhopisy rating alespoň "3Béčka". Zvláště když to porovnáme s některými slovenskými společnostmi, kde společnost má dostupnou sotva jednu účetní závěrku, můžeme si o věrohodnosti utvořit vlastní názor. 
 
 
Jak jsme již řekli, tyto dluhopisy mají tedy nižší kvalitu, za což investoři požadují patřičně vyšší výnos. Tak jak můžeme vidět na následujícím grafu, který zobrazuje defaultní míry podle ratingových stupňů, čím delší doba do maturity a nižší rating, tím větší pravděpodobnost defaultu. Platí úměra čím nižší rating a delší doba do splatnosti, tím vyšší požadovaný výnos za rostoucí riziko. 
 
 
Ani defaultní míry se však nevyvíjejí naprosto konstantně a i při nich můžeme pozorovat cykličnost hospodářství. Nízké defaultní míry a velká likvidita dodávána od centrálních bank, byly jedním z faktorů, které přispívají k růstu poptávky po High-Yield dluhopisech v posledním období (vyšší poptávka však samozřejmě tlačí na ceny a tak i reálné ceny oproti nominálním stouply - v současnosti se pohybujeme na úrovni kolem 5-6% nad nominální hodnotou). Samotná defaultní míra se pohybuje v současné době v Evropě i USA na úrovni 2,9%, což je pod dlouhodobým průměrem, který je na úrovni 4,4%. (Jelikož se však nachází pod svým průměrem a níže už nemá velmi kam klesat, můžeme v nejbližším období očekávat pravděpodobně její mírný růst.) 
 
 
Samozřejmě, průměrná defaultní míra je jedna věc, ale samotná skupina High-Yield dluhopisů není absolutně homogenní báze. Od roku 2000 se průměrná kreditní kvalita High-Yield dluhopisů posunula pozitivním směrem z úrovně ratingu B2 na úroveň BB3. Pokud se vrátíme k úvodnímu grafu, který je sice od agentury S&P, ale pokud ho sbližuje na ratingové stupně Moodys, tak posun z B2 na BB3 představuje posun defaultní míry z 3,8% na 1,8% u jednoletého období, při 5 ročním období se jedná o posun z 25% defaultní míry na 16% při BB3 (jedná se o dlouhodobé průměry za období 1983-2011) a tato změna rozhodně není zanedbatelná. 
 
 
Pokud jsme si tedy v úvodu položili otázku "jsou prašivé obligace prašivé?" Tak, podle mého názoru, ano i ne. To, že dluhopis se nenachází v investičním stupni ratingových agentur nemusí znamenat, že bychom se mu měli zdaleka vyhnout. Dlouhodobé statistiky jsou jedna věc a jak jsme ukázali, současná situace druhá. Stejně je třeba rozlišovat také v rámci samotné kategorie High-Yield dluhopisů a podívat se kdo za tímto únikem stojí a v jaké je situací. Poslední a nejdůležitější věc je "nesázet všechno na jednoho koně", tedy vhodně diverzifikovat riziko! Samozřejmě, pokud je někdo hráč a má rád riziko může také investovat vše do jednoho dluhopisu, nejlépe s ratingem "C".
 
 
V pokračování článku Vám přineseme výběr některých High-Yield dluhopisů is jejich historickými výnosy. 
 
(Článek byl zveřejněn 11.8. 2013 na stránkách ako-investovat.sk)
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

Výnosy zahraničních High Yield dluhopisů jsou vyšší než české

monday
12.05.2014
Dluhopisy | admin

Dluhopisy J&T, Penty a dalších rybiček

monday
21.04.2014
Dluhopisy | admin

Korporátní dluhopisy

sunday
24.02.2013
Dluhopisy | filip

Investice do dluhopisů a High Yield bondů

monday
11.02.2013
Dluhopisy | filip

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)