Způsobí demografie pokles cen akcií? Ako-investovat.sk .


Odborníci ekonomického výzkumného oddělení Zheng Liu a Mark Spiegel z Federal Reserve Bank of San Francisco přinesli zajímavou studii o vlivu demografie na akciové trhy. Zpracovaná historická data ukazují silnou závislost mezi složením populace Američanů a výkonnosti trhů. Statistické modely předpokládají, že stárnutí části populace může být faktorem, který bude snižovat cenu akcií v příštích dvou desetiletích. Takzvaná baby boom generace narozená mezi lety 1946 a 1964 měla velký vliv na ekonomiku a tento vliv bude pokračovat spolu se stárnutím obyvatel.

 

Teorie

 

Všechny dohady jsou odvozeny od chování obyvatel během jejich životního cyklu. Při dosažení středního věku (40 let) nastává hlavní období akumulace finančních aktiv. To by odpovídalo boomu na amerických trzích v 80-tých a 90-tých letech, kdy baby boomers dosáhli právě tohoto věku. Následně, v období kolem 60-tého roku života, se lidé zajišťují na důchod a prodávají svá riziková aktiva. Přesně tato situace nastává v současnosti.

 

Samozřejmě existují efekty, které by mohly tento nepříznivý vliv zvrátit. Demografický vývoj je poměrně jasně předvídatelný a racionální investor by na základě toho měl pokles očekávat a přizpůsobit se. Také není samozřejmostí, že důchodci prodají všechny své akcie.

 

Dalším faktorem může být poptávka zahraničních investorů po akciích na amerických trzích. Tato myšlenka má však dva nedostatky. První - vyspělé světové země mají často ještě větší problém se stárnutím populace než USA. Druhý - diverzifikace portfolia na mezinárodních trzích stále není rozvinutá. Například američtí investoři vlastní pouze 27% celkové kapitalizace zahraničních společností na mezinárodních trzích.

 

Demografické trendy a hodnota akcií

 

Vliv demografie na akcie byl měřen pomocí P/E ratio u indexu S&P 500 a specificky vytvořené statistiky M/O. Ta měří poměr obyvatel ve středním věku (40-49 let) k obyvatelům v důchodovém věku (60-69 let). Graf ukazuje jasnou korelaci mezi vývojem daných dvou veličin. Autoři odhadují, že vývoj M/O vysvětluje až 61% pohybů ukazatele P/E, dokáže tedy dobře předpovědět jeho budoucí trend. Mezi lety 1981 - 2000, kdy boomer generation dosahovala vrcholu produktivního (a i spořícího) věku, stoupl M/O koeficient z 0,18 na 0,74. V stejném období se P/E index ztrojnásobil z 8 na 24.

 

Zdroj - Z. Liu, M. Spiegel - Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

 

Další graf se soustředí na předpověď budoucího vývoje veličin. Předpokládá se stabilní pokles P/E během příštích 10-15 let na hodnotu přibližně 8,4 v roce 2025, až následný nárůst na 9,14 v roce 2030. Když známe vývoj P/E ratio, odhad cen akcií (P) závisí na odhadu vývoje E. Předpoklad hovoří ve prospěch medvědího trhu, kdy klesající trend do roku 2021 způsobí pokles reálné hodnoty o 13% oproti roku 2010. Následné však, po odrazu M/O ode dna v roce 2025, se očekává silný růst, přičemž v roce 2030 by měly být reálné hodnoty akcií o 20% vyšší než v roce 2010.

 

Zdroj - Z. Liu, M. Spiegel - Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

 

Porovnání s Japonskem

 

Pokud se Vám to celé zdá jako fikce? GestaltU na svém blogu, kde se o problematiku blíže zajímá, porovnával vývoj v USA s vývojem v Japonsku. Japonské akciové trhy dosáhly svého vrcholu v roce 1989 s hodnotou indexu NIKKEI téměř 40 000, přičemž jeho dnešní hodnota je na úrovni necelých 14 000. Ačkoli je pravda, že Japonsko trpělo kvůli vysokým dluhům a nepříznivým vývojům na trhu nemovitostí, v daném období také významně klesal poměr pracujícího obyvatelstva k důchodcům. Při pohledu na graf je jasně viditelná podobnost vývoje amerického a opožděného japonského indexu. Náhoda?

 

Data source – Bloomberg

 

Závěr

 

Navzdory několika teoretickým námitkám, vývoj na akciových trzích a demografické trendy v USA byly za posledních 50 let významně propojeny. Pokud budeme věřit vlivu M/O na P/E prokázaným v textu, vývoj na akciových trzích nevypadá optimisticky. Navíc, stárnutí boomer generation je všeobecně známo a tedy účastníci trhu mohou očekávat pokles trhů, který však nemusí svým jednáním zvrátit, ale naopak způsobit rychlejší pokles již v současnosti. V tom případě mohou demografické změny působit proti trhům, které se zotavují z finanční krize.

 

Na druhé straně, M/O je jen jedním z faktorů, které kapitálové trhy ovlivňují. Také se může změnit přístup zahraničních investorů k americkým akcím. Rozvojové státy, například Čína, mohou uvolňovat své obrovské rezervy a investovat právě na těchto trzích. Všechny tyto okolnosti mohou zmírnit prokázaný vliv demografie na akciové trhy. Počkejme si tedy na to, jak to celé dopadne.

 

Zpracované podle

Zheng Liu, Mark M. Spiegel - Boomer Retirement: Headwinds for U.S. Equity Markets?

GestaltU – Demographic Blues

 

(Článek byl zveřejněn 29.4. 2013 na stránkách ako-investovat.sk)

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)