Paul Krugman: Návrat ekonomické krize Ako-investovat.sk .


Paul Krugman je jedním z nejznámějších amerických ekonomů. Je držitelem Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2008. V jeho nejnovější knize se věnuje finančním a ekonomickým krizím, které za posledních 20 let vznikaly především v rozvojových zemích po celém světě a odhaluje místy až překvapivou podobnost těchto krizí se současnou globální krizí.

Kniha Návrat ekonomické krize je poměrně krátká (má celkem jen 168 stran), ale zato velmi výstižná. Krugman se snažil nahlížet na jednotlivé finanční krize z pohledu ekonomů řídících hospodářství (jeho cílem je vždy vidět „celý obraz“), takže celá kniha je hlavně o makroekonomii a zčásti zachází i do politiky. Navzdory této orientaci je však kniha velmi poutavá a srozumitelná. Krugman v ní totiž nepoužívá žádné matematické vzorce ani složité teoretické modely, protože ty jsou podle něj pouze pomůckami pro ekonomy, které mohou po čase směle odhodit. Namísto toho vysvětluje mechanismus krizí slovy srozumitelnými i pro neekonomy, přičemž si při vysvětlování často pomáhá jednoduchými, ale velmi výstižnými příběhy z reálného života.

V knize Krugman postupně rozebírá jednotlivé významné události, které kdysi způsobily značné vlny paniky na finančních trzích. Postupuje přitom víceméně chronologicky. Nejprve zkoumá latinsko-americkou krizi, která v první polovině 90. let výrazně zasáhla státy jako Mexiko a Argentina, ale i řadu menších sousedních států. Pozornost dále soustřeďuje na krizi v Japonsku, které zažilo v průběhu 90. let „ztracenou dekádu“ bez ekonomického růstu způsobenou propadem cen akcií a hlavně nemovitostí.

Jako další si vybral asijskou krizi z roku 1997, která naplno ukázala sílu globalizace, která ve světě probíhala. Do hluboké krize se tehdy totiž podle Krugmana propadly i zdravé asijské ekonomiky jako např. Jižní Korea nebo Hong Kong, jejichž jedinou nevýhodou bylo, že se ocitli „v nesprávný čas na nesprávném místě“, a tedy v sousedství krizí zmítaný států jako Indonésie, Malajsie či Thajsko. Tato krize stejně jako ta latinskoamerická urychlená měnovými spekulacemi zajišťovacích fondů, které přispěly k oslabení měny a následné ztrátě důvěry investorů i samotného obyvatelstva v hospodářství daného státu.

Krugman se věnuje i dalším otřesům na finančních trzích jak byl default Ruska v roce 1998, záchrana fondu LTCM v témže roce nebo bankrot Argentiny v roce 2002. Poměrně srozumitelně vysvětluje jak příčiny, tak i mechanismus průběhu těchto krizí (s výjimkou případů, kdy příčinu dané krize neumí jednoznačně určit ani on). Kapitoly s popisem krizí přitom vhodně doplňuje i přehledy vývoje financí, ekonomiky a měnové politiky v daných obdobích. Zvláštní pozornost věnuje působení Alana Greenspana ve funkci předsedy rady guvernérů Federálního rezervního systému. Podle něj byl Greenspan ve svém působení takový úspěšný hlavně proto, že měl prostě štěstí a byl ve funkci v letech, kdy se ekonomice dařilo. Vytýká mu však, že sice před vznikajícími bublinami v akciích a nemovitostech varoval, ale nic proti nim nepodnikl. Krugman přitom jako jeden z prvních ekonomů varoval před možnými důsledky realitní bubliny ve svém pravidelném komentáři pro New York Times ještě na začátku této bubliny.

Rozebírání finančních krizí v této knize samozřejmě vrcholí podrobným rozborem té současné. Její hlavní příčinou je podle Krugmana dvojí metr při regulaci finančních subjektů. Krugman totiž vidí jako epicentrum problému sektor tzv. stínové bankovnictví (také nazývaný paralelní bankovnictví). Jedná se o finanční společnosti, ale také o obchodní nástroje, které nemají statut komerčních bank (nebo bankovních obchodů), a tedy jsou mnohem volnější regulovány. Přitom ale poskytují de facto stejné služby jako komerční banky.

Můžeme sem zařadit investiční banky, zajišťovací fondy, nebankovní poskytovatele půjček, ale také trhy s dluhovými cennými papíry než ARS (auction-rate securities, dluhopisy, jejichž kupón se určuje pravidelně podle výsledků aukce), ABCP (asset-backed commercial paper, krátkodobý dluh firem zajištěn jejich aktivy), ale například i složité finanční inovace jako CDO a CDS, tedy vše finanční nástroje více méně obcházející regulaci. Jelikož nemusí dodržovat kapitálovou přiměřenost a další pravidla přísné bankovní regulace, takže mohli nabídnout výhodnější podmínky jak pro investory, tak pro firmy splácející tento dluh. Tyto nástroje ale měly jednu velkou nevýhodu – nebyly kryty ochrannou sítí bankovního systému, která zaručila vkladatelům, že své peníze dostanou, a tedy bránila útokům na banky, jak je známe z 30-tých let.

Pro inovativní finanční nástroje ale žádná taková ochrana neexistovala, takže po prvních náznacích problémů se subprime hypotékami se mnohé z těchto nástrojů, o kterých si investoři mysleli, že jsou kdykoli obchodovatelné, náhle staly totálně nelikvidními. To spustilo mezi investory paniku a „útěk“ do bezpečných a likvidních aktiv. Velmi se podobal klasickému útoku na banky – kvůli tomu, že několika druhům exotických investic se nedařilo, začali investoři utíkat ze všech rizikových pozic, včetně těch kvalitních. Investoři nakupující na marži museli nuceně prodávat pod cenou. To způsobilo, že zamrzl celý trh s CDOs, ARS, a trh s ABCP snížil svůj obrat asi o polovinu.

Ačkoli je kniha „Návrat ekonomiky deprese“ (v originále The Return of Depressin Economics) knihou z oblasti makroekonomie, může pomoci i mnohým investorům, a to hlavně těm investujícím do rozvíjejících se trhů, kde jsou hlavně měnové krize poměrně časté. Naučí se totiž jak příchod takovéto krize rozpoznat – například podle rostoucího schodku země a současného tlaku na její měnu. Kniha nejde až úplně do hloubky, proto je určitě zajímavým a přínosným čtením i pro laickou veřejnost.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk AMrtin Baláž 9.9.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

Pavel Kohout: Finance po krizi - recenze knihy

thursday
12.04.2012
Knihy a filmy | magazin

Finanční krize – diskuse na Stanfordě III

monday
12.03.2012
Trhy a makro | magazin

Finanční krize – diskuse na Stanfordě II

sunday
11.03.2012
Trhy a makro | magazin

Finanční krize – diskuse na Stanfordské univerzitě

saturday
10.03.2012
Trhy a makro | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)