Sedláčková ekonomie dobra a zla Ako-investovat.sk .


Kniha Ekonomie dobra a zla Tomáše Sedláčka se zabývá ekonomií opravdu zeširoka a od základů. Jeho pohled je více filozofický a nenajdeme v něm téměř žádnou matematiku. Sedláček hledá ekonomii už v Eposu o Gilgamešovi, Starém zákoně a v Platónovi a Aristotelovi. Postupně od nich prochází přes ranní křesťanství, Komenského, Smithe, Keynes až po dnešní finanční krizi.

I když se na konci knihy dost věnuje finanční krizi, kniha určitě není praktickou příručkou o ekonomice a už vůbec ne o investicích. Čtením knihy poznáváme dějiny ekonomie od jejího počátku, kdy ještě ani samotní autoři spisů (sumerští, antičtí, hebrejští, křesťanští) nevěděli, že budou spojování s nějakou ekonomií a že nějaká ekonomie vůbec vznikne. Dozvíme se, proč je dnes Adam Smith pochopen nepřesně, kdo je prvním autorem myšlenky o neviditelné ruce trhu a proč dnes vlády a mainsteamoví ekonomové nepostupují podle Keynes, i když se jejich kroky označují jako Keynesiánske.

Sedláček kritizuje ekonomy, kteří se velmi vzdálili od lidí a přes své modely nevidí skutečný svět. Modely a teorie považuje pouze za prostředky, přičemž ekonom musí stát vždy nad nimi, nahlížet na ně s nadhledem a uvědomovat si jejich nedostatky. Nesmí ztrácet kontakt s lidmi a musí být připraven model a teorii opustit pokud se podmínky změní a ekonomické konstrukce a fikce přestanou být nápomocné. Celá složitost světa a lidské uvažování se nedá popsat matematicky. Někdy pro pochopení ekonomických vztahů lépe poslouží staleté moudrosti a selský rozum, který z nich čerpá.

Ekonomické krize (a krize vůbec) vidí jako přirozenou součást dějin, ale i života člověka. Měli bychom s nimi počítat a být na ně připraveni. Dnes však považujeme ekonomický růst za to nejdůležitější a jsme ochotni mu obětovat i rezervy na špatné časy. V dobrých letech ekonomický růst přiživujeme a zvětšujeme, jak se jen dá, a to zadlužením na úvěr. V zlých časech nám nezbývá, než se ještě více zadlužit, neboť rezervy z dobrých časech jsou již ztracené. Pokud během růstu dluh narostl do neúnosnosti, tak přes krizi vzroste do gigantických rozměrů.

Nic však není ztracené, hlavně pokud se na krize díváme jako na přirozenou součást ekonomiky. Z krize, chaosu a neřádu může vzejít nový ekonomický řád jako pták fénix z popela. Možná skončí „doba dluhová“ a začne nová éra přiměřenosti a přiměřeného ekonomického růstu a to vše v rámci kapitalismu a demokracie bez nutnosti revoluce. Podobně jako se nazírání na ekonomiku změnilo v 30. letech minulého století během velké hospodářské krize.

Nepřiměřenost ve spotřebě, snížený práh vnímání blahobytu i štěstí v západní civilizaci je právě důvod přepálení růstového období a o to větší krizi. Jsme bohatší než kdykoli v historii (i my na Slovensku) a přesto to necítíme. Jsme bohatší než zbytek světa a také tak cítíme málo materiálních statků. Ženeme se za maximálním blahobytem a nevíme, kde maximum končí a kde spočine. Měli bychom spočinout, zastavit se a odpočinout a při tom si uvědomit naši vysokou úroveň blahobytu.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 5.9.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)