Josef Jílek: Finanční trhy a investování (recenze) Ako-investovat.sk .


Profesor Josef Jílek je jedním z nejznámějších českých ekonomů. Na začátku roku napsal již svoji 15. knihu s názvem „Finanční trhy a investování“, jejíž recenzi vám dnes přinášíme.

Profesor Josef Jílek je jedním z nejznámějších českých ekonomů. Kromě výuky na Vysoké škole ekonomické v Praze v současnosti působí ještě i jako vrchní expert České národní banky na finance, přičemž v minulosti absolvoval i množství výzkumných pobytů a stáží v zahraničí.

Věnuje se hlavně oblastem řízení finančních rizik, bankovnictví a finančnímu trhu.

Kniha „Finanční trhy a investování“ ze začátku roku 2009 je již patnáctou Jílekovou publikací. Má rozsah přes 650 stran, takže se jedná o skutečně komplexní dílo, které zachází při vysvětlování jednotlivých problémů do značné hloubky. Zaměřuje se na dva hlavní tematické okruhy, podle nichž je kniha i rozdělena do dvou hlavních částí – jednou je uspořádání finančního systému obecně a druhou je dluhový trh.

V první části knihy autor vysvětluje institucionální uspořádání mezinárodního finančního systému, jeho složek a fungování, hrubě popisuje jednotlivé druhy finančních trhů a objasňuje základní rizika spojená s investováním na finančních trzích. Fungování finančního systému objasňuje prostřednictvím účetnictví, přičemž vychází z toho, že čtenář má již určité znalosti, a především ovládá podvojné účetnictví. Z toho důvodu je kniha vhodná pro mírně pokročilé investory, ale úplným začátečníkům může zpočátku připadat nesrozumitelná.

Jílek v první části na mnoha místech zdůrazňuje nutnost být při investování opatrný a odrazuje čtenáře od agresivnějších forem investování a burzovní spekulace (např. od derivátů, ale i od akcií menších firem). Akcie obecně jsou podle Jílka „obrovskou bublinou“, protože jejich ceny na trhu jsou několikrát vyšší než účetní hodnoty těchto firem (to znamená, že cena firmy na akciovém trhu je několikanásobně vyšší než čistá hodnota majetku, kterou firma vlastní snížená o její dluhy). Ceny akcií tedy podle něho připomínají pyramidovou hru, na jejímž konci někomu v rukou zůstane černý Petr. Síla tohoto tvrzení se ale po poklesech cen akcií v letech 2008 a 2009 ztrácí, protože akcie jsou v současné době nadhodnoceny podstatně méně než například v roce 2007.

Přesto jsou podle Jílka ideální investicí pokladniční poukázky nebo státní dluhopisy s proměnlivým kuponem navázané na určitý index úrokových sazeb. Tyto nástroje jsou totiž považovány za nejbezpečnější (státy krachují jen velmi výjimečně) a investice do nich také výrazně snižuje úrokové riziko u investora (tj. riziko, že cena dluhopisu na trhu klesne v důsledku poklesu úrokových sazeb na trhu, a tedy investor v případě prodeje před dobou splatnosti realizuje ztrátu). Je ale třeba podotknout, že tyto nástroje mají historicky mnohem nižší výnosnost než rizikovější aktiva (např. akcie nebo firemní dluhopisy), přičemž jejich výnos často ani nepokryje ztrátu kupní síly investovaných prostředků v důsledku inflace.

V této, ale také v druhé části se Jílek na mnoha místech vyjadřuje i k aktuálním tématům, jako jsou například finanční a ekonomická krize nebo připravovaná regulace obchodování s finančními deriváty. Jílek je zastáncem zvýšené regulace a přísného dohledu nad finančními institucemi. Také navrhuje přísně omezit obchodování s deriváty – zastává například názor, že představitelé samospráv a možná i ministerstva financí by měli mít zakázáno sjednávat deriváty, protože ve většině případů přinášejí veřejnému rozpočtu vysoké ztráty. Druhá část knihy pojednává o dluhovém trhu, přičemž autor sem nezahrnul pouze dluhopisy, ale např. i úvěry, leasing, mezibankovní trh s likviditou, factoring apod. Hlavně dluhopisy jsou v této části vysvětleny velmi dobře a podrobně. Velká pozornost se zde věnuje i vývoji zadlužení u domácností, tak u veřejných institucí ve světě. Jílek má na zadlužení poměrně radikální pohled – tvrdí, že každé zadlužení je špatné, protože se v budoucnu projeví nutností platby úroků, což v konečném důsledku sníží životní úroveň dané domácnosti. To je ale v rozporu s názorem většiny ekonomů, kteří určitou míru zadlužení podporují (a to hlavně u firem, kterým zadlužení navíc přináší úsporu na daních).

Jílek také na naše poměry dost ostře kritizuje chování některých státních činitelů, kteří zvyšují státní dluh například prostřednictvím PPP projektů. Pokud se stát musí zadlužit, měl by tak podle Jílka učinit výhradně prostřednictvím emise dluhopisů v domácí měně s variabilními kupóny, čímž by výrazně ušetřil náklady.

To ale téměř žádný stát nedělá, což je podle Jílka projevem neschopnosti nebo neochoty státních úředníků snižovat veřejný dluh.

Ačkoli s názory Josefa Jílka uvedenými v této knize nebude každý souhlasit, dá se říci, že kniha představuje kvalitní materiál pro všechny investory uvažujících o koupi dluhopisů, kteří jí přečtením získají solidní základ pro další studium této problematiky. Přesto má kniha i několik nedostatků.

Hlavními jsou jednak opakování stejných myšlenek na více místech v knize (což ale nemusí být v některých případech zcela na škodu – pomůže to čtenáři zapamatovat si klíčové věci), ale hlavně některé pasáže, které čtenáři budou téměř jistě připadat jako nudné a nadbytečné.

Například hned na začátku první části najdeme několikastránkový vyčerpávající výklad jednotlivých pojmů podle toho, jak je definují mezinárodní účetní standardy IFRS. Pokud čtenář není auditorem, tuto část určitě přeskočí. Podobným dojmem působí i občasné příliš matematicky orientované pasáže jako např. odvádění forwardové výnosové křivky pro dluhopisy, či několikastránkové doslovné citace platných zákonů a vyhlášek, které již za pár měsíců nemusí být aktuální.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 2.9.2009


Souhlas. Absolvoval jsem na VŠE přednášky pana profesora Jílka. Osobně jej považuji za největšího českého ekonoma poslední doby. Jeho přednášky byly velice zajímavé a praktické. Debatovalo se na aktuální dění a pan profesor uváděl příklady z praxe. Přidal: Josef Pohorský dne 02.09.2013 o 19:10
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


1 Komentáře

Související články

Pavel Kohout: Finance po krizi - recenze knihy

thursday
12.04.2012
Knihy a filmy | magazin

Peter Schiff: Crash proof

monday
09.04.2012
Knihy a filmy | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)