Technická analýza – úvod Ako-investovat.sk .


V příštích několika článcích se budeme věnovat metodám technické analýzy (hlavně technickým indikátorům), které obchodníci s oblibou používají pro určování očekávaného vývoje cen aktiv. Technickou analýzu můžeme definovat jako metodu, která se cestou analýzy dění na trhu snaží předpovídat budoucí vývoj cen (Murphy, 1999). Vznikla již v 18. století, ale většina metod, tak jak je známe dnes, byla vyvinuta v USA počátkem 20. století.

Základní myšlenkou technické analýzy je, že historie se opakuje, a existují situace, které se na trhu vyskytují s železnou pravidelností. Takové situace je možné objevit prostřednictvím studia grafů a indikátorů a využít ve svůj prospěch – to je to, o co se technická analýza snaží.

Existuje několik přístupů k technické analýze, jako jsou například Dow Theory, teorie Elliotových vln, Fibonacciho analýza, analýza cyklů a podobně. Nejčastějšími (mainstreamové) metody technické analýzy však lze rozdělit na dva hlavní přístupy. Je to studium grafů (charting) a statistický přístup (statistical technical analysis). Při studiu grafů se analytik zaměřuje na hledání formací, které cena v grafu vytváří a které se pravidelně opakují. Typickými formacemi jsou například hlava a ramena, dvojité dno a podobně. Jakmile analytik objeví takovou formaci, může ji obchodovat, protože umí určit, kam by se podle této formace měla pohnout cena. Druhou větví technické analýzy jsou statistické techniky, které v sobě zahrnují zejména studium a využití různých technických indikátorů. Tyto indikátory se vypočítávají z historických dat a využívají se hlavně na určování obratu trendu, resp. jeho zrychlení či zpomalení.

Mnoho indikátorů poskytuje obchodníkovi přímo signály k prodeji nebo nákupu. Indikátory známe od velmi jednoduchých (klouzavé průměry) až po velmi složité, jejichž vzorec zabere několik řádků (Swing index). Problémem technických indikátorů však je, že poskytují příliš mnoho signálů, které si často protiřečí. Je to tak proto, že různé indikátory fungují u různých typů trhů (resp. různé fázi trendu) jinak. V dalších článcích se budeme věnovat hlavně indikátorům.

Obrázek 1: Ukázka formace hlava a ramena na akci Exxon Mobil; zdroj: www.istockanalyst.com

Klíčovými předpoklady technické analýzy jsou:

1. Ceny se pohybují v trendech

Prvním klíčovým předpokladem technické analýzy je, že ceny aktiv se pohybují v trendech. Existují tři typy trendů – rostoucí (býčí) trend, klesající (medvědí) trend a žádný trend (postranní pohyb). V případě postranního pohybu ceny déle oscilují v určitém úzkém pásmu, přičemž jejich další směr je těžké určit. Trend podle technické analýzy zůstává v platnosti, dokud nedojde k jeho obratu. Právě na obrat trendu se zaměřuje většina obchodníků, protože v tomto čase jsou cenové pohyby největší, a tedy potenciál zisku nejvyšší. Na grafu konkrétní akcie však neexistuje pouze jeden trend, ale je jich tu více.

Například na měsíčním grafu najdeme dlouhodobý trend, který se ve skutečnosti skládá z řady menších trendů. Na denním grafu najdeme denní trend, na hodinovém hodinový trend a na minutovém minutový trend. Většina technických analytiků doporučuje obchodovat ve směru trendu s tím, že nejprve začnou určením dlouhodobého trendu a potom se postupně posouvají na nižší úrovně, přičemž klíčovým by měl být trend odpovídající časovému horizontu, během kterého chceme akcii držet.

Obrázek 2: Ukázka různých typů trendů; zdroj: www.investopedia.com

2. Ceny zohledňují všechno

Technická analýza je způsob analýzy trhu, která na rozdíl od fundamentální analýzy nevyžaduje neustálé sledování nepřeberného množství informací z různých zdrojů. Naopak, vychází z toho, že všechny známé informace jsou již zohledněny v ceně na trhu a nové informace se v ní projeví, jakmile budou zveřejněny. Proto pro potřeby technické analýzy akcií stačí sledovat jejich cenu a zobchodovaný objem. V případě futures se k tomu ještě přidává i ukazatel open interest (počet aktuálně otevřených kontraktů na celém trhu).

Z toho důvodu stačí čistě technickému obchodníkovi pouze přísun dat o ceně a objemu v reálném čase, který je již většinou součástí balíčku služeb brokera. Dá se říci, že dokud fundamentální analytik se pokouší určit nebo alespoň odhadnout vnitřní hodnotu firmy, technického analytika její hodnota vůbec nezajímá. Zajímá ho pouze to, zda bude cena jejích akcií v budoucnu stoupat nebo klesat. To proč se tak stane, ho na rozdíl od fundamentálního analytika netrápí. Technický obchodník si tedy v principu nemusí platit drahé informační služby jako Bloomberg nebo Reuters, takže může výrazně ušetřit. Navíc, technická analýza se prakticky dá aplikovat na každý trh-na akcie, dluhopisy, komoditní futures, měny apod. Proto má technický analytik na rozdíl od fundamentálního velkou výhodu, že si může vždy vybrat a obchodovat na trhu, na kterém se právě něco děje a není jako fundamentalisté vázán na jeden konkrétní trh.

3. Historie se opakuje

Jelikož celá technická analýza je založena na studii historických dat, je tato podmínka pro její platnost klíčová. Množství studií potvrdilo, že na trzích se určité události neustále opakují. Tyto události se odrážejí ve vývoji ceny, které zase vycházejí z jednotlivých indikátorů a grafické formace.

Mnoho z nich je totiž založených na sledování lidské psychiky, která se léta nemění. Je to pravidelně vidět například při prolomení resistance (v překladu odpor; psychologická cenová bariéra ohraničující cenu akcie shora). Jestliže se cena dostane nad úroveň resistance, obchodníci s dlouhými pozicemi se těší, ale zároveň litují, že nenakoupili více. Obchodníci s krátkými pozicemi si uvědomují, že jsou na špatné straně trendu a doufají, že cena opět padne k úrovni resistance, aby mohli své pozice uzavřít bez ztráty.

Obchodníci, kteří jsou mimo trh, čekají na pokles ceny k resistanci, aby mohli nakupovat do trendu. Protože všechny tyto skupiny plánují nakupovat v okolí resistance, stane se z této hranice tzv. support (v překladu podpora), ceny pod ni kvůli vysoké poptávce neklesnou. Takových konceptů je v technické analýze velké množství.

Obrázek 3: Resistance se stává supportem při akcii Exxon mobil; zdroj: www.investopedia.com

Přesto, že je technická analýza už dlouhá desetiletí používaná téměř všemi burzovními obchodníky (včetně velkých bank a fondů), množství lidí (hlavně akademiků) ji stále nepřijímá a kritizuje ji jako subjektivní, náhodnou a často i jako zcela zbytečnou. Například podle teorie efektivních trhů by i při nízké míře efektivnosti trhu neměla fungovat, protože všechny veřejně známé data by měla být již zohledněna v ceně. Mnozí profesoři o ní dokonce stále hovoří jako o „pseudovědě“.

Pravdou je, že technická analýza je skutečně vysoce subjektivní. Je to jednak proto, že při studiu grafů a hledání formací může každý vidět něco jiného. Také indikátorů existuje nepřeberné množství a každý analytik používá ty svoje plus si je ještě může jinak nastavit, případně vylepšit. Z toho důvodu bývá dost běžné, že dva techničtí analytici dojdou k protichůdným prognózám. Podobná situace však nastává i při fundamentální či psychologické analýze, takže technická analýza není výjimkou.

Dalším častým argumentem proti technické analýze bývá, že se jedná o proroctví, které se samo naplní. Je to hlavně z důvodu využívání automatických obchodních systémů (automated trading systems), což jsou programy, které na základě přesně stanovených pravidel založených na technické analýze (zpravidla vybraných technických indikátorech) automaticky zasílají obchodní příkazy na burzu.

Odhaduje se, že v případě akcií automatické systémy generují více než 50 % zobchodováním objemu. Problémem je, že naprostá většina těchto systémů je založena na využívání stávajícího trendu, a tedy nakupují, pokud cena roste a prodávají, když cena klesá. Když ale nakoupí akcie v době růstu, vyženou tím jejich cenu ještě vyšší a naopak. Tím tyto systémy přispívají ke zvyšování volatility na trhu a prohlubování stávajícího trendu. Naštěstí však tyto systémy analytici využívají jako různé indikátory, a proto ne vždy postupují stejně. Navíc, mnohé z těchto systémů jsou programovány tak, aby dokázaly detekovat stav, kdy cena stoupá nebo klesá velmi rychle a využít ho (tedy např. při rapidním poklesu ceny nakupovat).

To dělají i mnozí obchodníci, takže ani tato výčitka vůči technické analýze není opodstatněná. Jelikož je technická analýza (a zvláště studium grafů) vysoce subjektivní, její úspěšnost velmi záleží na zkušenostech jejího uživatele. Čím více zkušeností analytik má, tím lépe určí typ formace či případnou změnu trendu. Proto většina obchodníků vedle technické využívá i fundamentální analýzu. Technická analýza je přitom vhodná hlavně pro plánování vstupů a výstupů pro jednotlivé pozice, které hlavně při obchodování futures mohou znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 3.9.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (3)

Související články

Backtesty indikátorů

monday
23.04.2012
Trading | martin.balaz

Indikátory založené na volatilitě

sunday
22.04.2012
Trading | martin.balaz

Indikátory založené na objemu

friday
20.04.2012
Trading | martin.balaz

Oscilátory: ADX, RMI, Ultimate Oscillator, Williams % R, Trixie, RWI

thursday
19.04.2012
Trading | martin.balaz

Oscilátory: MACD, RSI, CCI, stochastics

wednesday
18.04.2012
Trading | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)