Které akcie jsou vhodné do recese? Ako-investovat.sk .


Přesto, že akciové trhy od začátku finanční krize v roce 2007 ztratily více než polovinu své tržní hodnoty, najdou se na nich i akcie, které utrpěly ztráty výrazně menší, ale dokonce i takové, na které má krize pozitivní vliv. Které z těchto sektorů během recese pro investory „fungovaly“ a které ne?

Podle investiční teorie můžeme rozdělit sektory, v nichž firmy podnikají, na cyklické a anticyklické. Cyklické sektory jsou vysoce závislé od hospodářského cyklu, takže v době expanze se jim daří, dosahují vysokých zisků a vyplácejí lákavé dividendy, čímž překonávají ostatní sektory. Nicméně, v době recese, jak je tomu i nyní, mají tyto firmy problémy s odbytem a musí se uchýlit k různým úsporným opatřením, případně i k propouštění zaměstnanců. Do této skupiny patří například automobilky, strojírenství, elektronika, ale např. i stavebnictví.

Druhou skupinou jsou takzvané anticyklické sektory, to znamená takové, kterých se recese a z ní vyplývající klesající spotřeba dotýká výrazně méně. Sem by se dalo zařadit například zásobování energiemi, farmaceutické firmy, či zdravotnictví – jednoduše firmy, jejichž produkty se nakupují stále. Dnes si ověříme, zda předpoklad, že recese ovlivní cenu akcií těchto firem méně, platí i v současné situaci. Kromě toho se podíváme i na další perspektivní odvětví, které mají v příštích letech vysoký potenciál. Jejich výkonnost budeme srovnávat s výnosy indexu S & P500, který zahrnuje firmy ze všech sektorů, a tudíž představuje průměrný výnos trhu.Zásobování energií (utilities)Ačkoli bychom čekali, že podniky zásobující zákazníky energiemi budou během krize na tom v podstatě stejně, není to pravda. Přepad kurzů jejich akcií očištěný o vliv dividend představuje kolem 50%, což je téměř totožné s poklesem indexu S & P 500. Když však uvážíme, že zisky těchto firem se často oproti předchozímu roku propadly o 2 / 3, a občas i o více (např. německá firma E.on zaznamenala minulý rok pokles zisku o 80%), je tato oprava cen poměrně logická. Takový dramatický pokles zisku byl zřejmě způsoben prudkým snížením cen komodit, které vyvolalo tlak i na snižování cen elektřiny obchodovaných na energetických burzách. Navíc, mnohé společnosti se zahedgovali proti rostoucím cenám komodit, díky čemuž po jejich pádu realizovali ztráty. Kromě toho může mít na hospodářský výsledek vliv i pokles poptávky ze strany podniků v posledním čtvrtletí roku 2008.Přesto se většině z těchto podniků podařilo ukončit loni se ziskem a vyplatit i dividendy. Jelikož však poptávka po jejich produktech bude vždy minimálně ze strany domácností stabilní, mohou jejich akcie v případě déle trvající recese pozitivně překvapit.

Zdravotnictví a sociální služby (Healthcare)Zdravotnictví, kromě toho, že je anticyklické, má ještě i velký potenciál do budoucna. Protože populace ve všech vyspělých zemích – zvláště však v Evropě – postupně stárne, je velmi pravděpodobné, že poptávka po zdravotnických službách se bude zvyšovat.

Lidé narození v období baby-boomu budou za pár let přicházet do důchodu a díky neustále se prodlužující průměrné délce života budou potřebovat i více péče než předchozí generace. To vytvoří prostor nejen pro zdravotnická zařízení, ale např. také pro různá centra welness, lázně, ale i různé domovy důchodců a sociální péče. Na druhé straně zde zřejmě bude určitý tlak na zdravotní pojišťovny, protože se počet přispěvatelů do nich díky stárnutí populace sníží, a tedy na jejich místo budou muset zřejmě nastoupit státy, které však zpravidla platí do systému méně než aktivní zaměstnanci.

Zřejmě i díky této perspektivní budoucnosti akcie ze zdravotnického sektoru klesly za uplynulý rok „pouze“ o 30 %, čímž výrazně překonaly benchmark S & P 500.

 Farmacie (pharmaceuticals)Stejně jako zdravotnictví, i farmacie představuje anticyklický sektor s relativně stabilními zisky. Stejně, i farmaceutické firmy mají velkou šanci v budoucnu těžit z odchodu baby-Boomer do důchodu a z toho vyplývá zvýšení poptávky po léčivech.

Nicméně, firmy ve farmacii jsou mnohem více než ve zdravotnictví závislé na novém výzkumu, technologiích, patentech apod. Z tohoto důvodu je v tomto odvětví nutná přiměřená diverzifikace, neboť laik jen těžko odhadne, která z firem bude v budoucnu úspěšná a která ne. Farmaceutické firmy v loňském roce také překonaly benchmark, přičemž jejich akcie spadly v průměru o 40 %.

Potraviny a nápoje (food and beverage)Dalším odvětvím, které by mělo být silně anticyklické, je výroba potravin a nápojů, neboť tyto výrobky si najdou zákazníky i v časech nejhlubší deprese. Při pohledu na graf ceny takových akcií však zjistíme, že navzdory své anticyklické povaze ztratily akcie z těchto segmentů za poslední rok kolem 40 % ceny, což je jen zhruba o 10 % lepší výsledek než dosáhl S & P 500. Přesto se však i v tomto segmentu najde několik firem, které během krize získaly na ceně a dokonce dosáhly i nového historického maxima (např. německá firma Südzucker, jejíž akcie se na konci minulého roku po prudkém poklesu odrazily a začaly růst, překonaly i úrovně z roku 2007). Takové firmy je však nejlepší hledat mezi výrobci, kteří neprodukují luxusní, značkové, či drahé potraviny, ale spíše se orientují na nízkou cenu. Čím bude krize hlubší a čím déle potrvá, tím více se bude dařit firmám, které dokážou vyrobit cenově dostupné potraviny, bez ohledu na jejich kvalitu.Maloobchod (retail)Dalším potenciálně výhodným odvětvím je maloobchod. Vidíme, že maloobchod jako celek ztratil za poslední rok téměř 50 %. Nicméně, podniky, které konkurují prostřednictvím nižších cen – zejména velké supermarkety – se v krizi držely nesrovnatelně lépe a mnohé z nich dokonce dokázaly profitovat. Například v případě obchodní sítě Wal-mart cena akcií od počátku roku 2008 až do října rostla, přičemž říjnový pád představoval „pouze“ 15 %.

Po dalším poklesu v roce 2009 se akcie stabilizovaly na ceně o 10 dolarů nižší než na začátku roku 2008, což představuje pokles o necelých 20 %. V současnosti jejich cena opět roste. Diskontní obchody podobné Wal-Mart začaly nedávno Yahoo zařazovat do samostatného segmentu Discount stores: http://biz.yahoo.com/ic/732.html

Tabák (tobacco)Výroba tabáku také bývá považována za anticyklické odvětví, neboť poptávka po tabáku je mimořádně stabilní bez ohledu na cenu. Silní kuřáci závislí na nikotinu totiž jen zřídka přestanou kouřit, a to zřejmě bude platit i v případě krize. Akcie těchto firem však poklesem o cca. 40 % tyto teze zatím nepotvrzují. O stabilní poptávce by se dalo uvažovat i v případě lihovarů a výrobců alkoholu, ale ti většinou skončili ještě hůře než trh.

oSpotřební zboží (consumer non-durables)Lidé budou i v době hluboké recese nakupovat různé drobné spotřební zboží-např. drogerii, zubní pasty, ale například i žiletky na holení, přičemž i zde bude zřejmě platit, že se budou rozhodovat podle ceny. Na druhou stranu, ani toto odvětví zatím nějak výrazně neoslnilo, protože jeho ztráta za poslední rok představuje cca. 40%.

To byl stručný přehled odvětví, které mají potenciál vyššího zisku (nižší ztráty) v případě, pokud by hospodářská recese trvala delší dobu. Je však třeba podotknout, že v loňském roce
(2008) byl hospodářský pokles jen v počáteční fázi, a proto je ještě dost brzy hodnotit jejich výsledky. To, která odvětví v recesi skutečně obstojí nejlépe se ukáže v příštích letech.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 25.3.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (15)

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)