TMR - zníženie základného imania a emisia dlhopisov Ako-investovat.sk .


Společnost Tatry Mountain Resorts plánuje snižovat vlastní kapitál o 174 mil. € a zároveň vydávat dluhopisy v objemu 180 mil. €. Podle vyjádření TMR je důvodem snížení základního jmění „snížení finanční angažovanosti akcionářů v kapitálové struktuře společnosti“.

 

Dluhopisy budou vydány za účelem „výplaty akcionářů společnosti z důvodu snížení základního jmění.“ V roce 2009 TMR navyšovala základní kapitál ze 33,6 mil. € na 221,5 mil. €. Tento navýšený základní kapitál byl splacen směnkovou pohledávkou ve výši 216 mil. € vůči J&T Private Equity. K 30. dubnu 2013 činila nesplacená výše směnky 11,2 mil. €. Se splacením směnky končí i podíl J&T na kapitáové struktuře společnosti.

 

Navíc ke dni 19. 6. Prodala J&T za téměř 29,5 mil. € (velikost podílu přepočtená kurzem daného dne) významnou část svého podílu (původně 9,9%) společnosti Capital Industrial a.s. (spojená s Igorem Rattajem – předseda dozorčí rady TMR). Nově činí podíl J&T pouhých 0,1%. Capital Industrial se tak stává druhým nejsilnějším akcionářem – neuvažujeme podíl 53,3%, který drží drobní investoři s podílem menším než 5%.

 

Vývoj finančních ukazatelů - v tisících €:

Zdroj: Finanční výkazy společnosti

 

Nová rozvaha po snížení základního jmění a vydání dluhopisů bude velmi zajímavá. Část dluhopisů bude vydaná jako seniorní emise s úrokem 6% a další část budou podřízené bondy s úrokem 10%. Pokud počítáme s poměrem 80% zajištěné a 20% nezajištěné, dosáhnout roční úrokové náklady 12,24 mil. €.

 

Výsledky za posledních 12 měsíců (LTM – 1. 5. 2012 – 30. 4. 2013) a nová rozvaha nevypadají vůbec hezky. Dluh k EBITDě se pohybuje na úrovni 11x a úrokové krytí (EBIT/Interest) je nedostačující. Nehledě na to, že společnost by musela vygenerovat bezmála 3,6x větší provozní cash flow, aby byla schopna splatit alespoň 10% dluhu. Při současném provozním cash flow je „schopna splatit“ jen asi 3% dluhu. Nutno upozornit, že v prvním pololetí byl provozní cash flow záporný.

 

Ukazatel dluhu k EBITDě (Debt/EBITDA) je hojně používán ratingovými agenturami k odhadu finančního zdraví emitenta dluhu. Podle agentury Moody’s dostávají dluhopisy rating Caa – C, pokud mají poměr dluhu k EBITDě na úrovni 6,3 rating v rozmezí Caa-C. Podle tohoto poměru by TMR spadala téměř do kategorie defaultujících bondů, ale podle jiných kritérií (EBITDA a provozní marže) by na tom byla na úrovni dluhopisů s ratingem A.

 

Závěr

 

Rozvaha po plánované rošádě není dle mého názoru atraktivní. Příliš velký dluh a nízký vlastní kapitál není příliš dobrý kombinace. Se zadlužováním budou souviset i velmi vysoké úrokové náklady, jež EBIT nepokryje. Navíc podle současných čísel by společnosti trvalo necelých 11 let než by splatila čistý dluh (dluh mínus hotovost). Vydávané dluhopisy však budou mít splatnost 6 – 8 let.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (1)

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)