Investování v eurozóně – bez měnového rizika Ako-investovat.sk .


Zavedení Eura na Slovensku mimo jiné znamená i odstranění měnového rizika při investování v rámci 16 členských zemí eurozóny (i mimo ni, např. investování do fondů v EUR ve Švýcarsku), což jistě ocení nejen velcí hráči, ale hlavně menší investoři. Těm se totiž dosud často nevyplatilo zajišťovat pozice vůči změně kurzu SKK / EUR, a tak v lepším případě investovali do investičních nástrojů na Slovensku denominovaných v SKK. V tom horším případě se jim mohlo stát, že neustále sílící koruna by jim vzala podstatnou část jejich zisku. Tento článek přináší stručný přehled nástrojů, do kterých je možné v rámci EMU investovat bez měnového rizika.

Produkty peněžního trhu – spořící a termínované účty

Spořící a termínované účty nabízí téměř každá zahraniční banka, přičemž úrokové sazby jsou přibližně srovnatelné s produkty našich bank. Nicméně, najdou se i banky nabízející více než 5 % roční výnos – zde si je však třeba dát pozor, protože příliš vysoké sazby jsou v současnosti podezřelé a signalizují problémy uvnitř banky. Kromě toho mnohé typy termínovaných vkladů nabízejí pohyblivý úrok, tj. odvozen od nějaké referenční sazby (nejčastěji LIBOR). V některých případech je nabídnuta i možnost vyplacení vyšší sazby v případě, že banka v daném roce dosáhne určitého cíle (zisk, tržní podíl, apod.).

Všechny vklady v zahraničních bankách v EU jsou ze zákona chráněné a do určité výše zaručené (jak to u nás dělá Fond ochrany vkladů), ochrana vkladů má však v každé zemi jiná pravidla. Další výhodou je jednoduché daňové řešení – většina zemí zdaňuje výnosy z vkladových a spořicích účtů automaticky srážkovou daní (stejně jako v SR), takže to majitele účtu administrativně vůbec nezatěžuje.

Stavební spoření

Stavební spoření je další možností využití peněz v zahraničí, která je však pro většinu slovenských investorů nevýhodná. Získání státní prémie je totiž ve většině států podmíněno tím, že střadatel má neomezenou daňovou povinnost – tedy musí být v zemi zaměstnán a platit tam daně. Ostatní podmínky jsou podobné jako u nás – peníze po jejich výběru je nutné použít na nákup nemovitosti v dané zemi nebo vybrat peníze až po určitém čase (obvykle nejméně 7 let) – v opačném případě ztrácíte nárok na státní prémii. Navíc, výška státních prémií v zahraničí není podstatně vyšší – např. v Rakousku je dokonce nižší než u nás.

Dluhopisy

Dluhopisy podniků, států i zemí (Bundesländer) je v eurozóně možné nakupovat na sekundárním trhu, tj. nakupovat na burze cenných papírů dluhopisy již vydané. Při emitování nových dluhopisů totiž většinou podnik osloví banku, která všechny dluhopisy od něj odkoupí, umístí je na burzu a prodá je dále. V případě státních dluhopisů je oslovených více bank prostřednictvím aukce. Nejbližší burza, která má v nabídce množství dluhopisů, je burza ve Vídni. Obchodování na ní nabízejí i slovenské brokeři. Kromě toho ještě některé státy nabízejí možnost přímého prodeje dluhopisů nebo pokladničních poukázek individuálním investorům. Například Finanční agentura Spolkové republiky Německo prodává dluhopisy již při minimálním investování kapitálu 100 EUR, přičemž nabízí i správu těchto cenných papírů (Custody) zdarma. O zavedení podobné služby se začíná uvažovat už i na Slovensku. Protože však dluhopisy nejsou chráněny zákonem na ochranu vkladů, je nutné důkladně si prověřit jejich emitenta (zejména pokud jde o firmu).

Certifikáty

Certifikáty jsou u nás stále ještě relativně nové bankovní produkty, které jsou založeny na vývoji určitého aktiva (nejčastěji akciového indexu nebo komodity), přičemž mají zpravidla omezený výnos a také omezenou ztrátu, kterou mohou během období, pro které jsou vydány, dosáhnout. Certifikáty jsou často obchodovány na burzách, ale jednotliví klienti je mohou koupit i v úvodní emisi přímo přes banku, která je vydává.

Je mnoho typů certifikátů, ale obecně se dělí do 3 hlavních skupin podle rizika: garantované, optimalizované a pákové. Garantované se vážou na produkty peněžního trhu a minimalizují riziko ztráty peněz, čímž se orientují na konzervativní investory. Optimalizované kombinují střední míru rizika a zisku a pákové slibují možnost nadměrného výnosu za cenu rizika ztráty celého vkladu.

Banka může například certifikát vytvořit tak, že nakoupí podkladové aktivum a současně prodá k němu opce, čímž vytvoří pásmo, kde se může pohybovat konečný zisk certifikátu. Dividendu si banka nechává jako svůj zisk. Například, pokud banka nakoupí akcii za 30 EUR, prodá put opce na cenu 25 a call opce za cenu 35, čili výsledná hodnota certifikátu se bude pohybovat v pásmu 25 až 35 EUR. Takový certifikát je například vhodný pro podmínky trhu bez trendu.

Podílové fondy


Podílové fondy v západní Evropě nabízejí širší zaměření než v SR. Investovat je možné buď do klasických otevřených, resp. uzavřených podílových fondů, které se specializují na určitý trh nebo sektor. Také je možné nakupovat tzv. Exchange Traded Funds (ETF), což jsou podíly ve fondech, které se obchodují přímo na burze. Jejich portfolia většinou kopírují složení konkrétního akciového indexu nebo se drží určitého segmentu (komoditní, energetické apod.). Hlavní výhodou ETF oproti standardním fondům jsou nižší poplatky za správu a také okamžitá možnost prodeje nebo koupě podílů za tržní cenu na burze.

Zajímavou volbou jsou také takzvané fondy fondů, jejichž portfolia se skládají z podílů v jiných fondech, čímž zvyšují diverzifikaci a rozkládají riziko. Kromě toho, slovenští investoři investující přes fondy slovenských bank do zahraničních fondů, čímž by se měly snížit poplatky, protože se jejich manažeři již nebudou muset zajišťovat vůči vývoji koruny.

Akcie

Díky zavedení eura mohou naši investoři bez měnového rizika investovat na všech burzách v rámci eurozóny. Mohou tak učinit přes slovenského nebo i zahraničního brokera. Nejbližší burzou (nepočítáme-li tu Bratislavskou, kde probíhá minimální objem obchodů), je burza ve Vídni. Obchoduje se zde s rakouskými akciemi, ETF, dluhopisy, ale i s různými druhy derivátů. Mnohé z těchto nástrojů však mají nízkou likviditu.

Kdo však chce skutečně živý trh, může jít obchodovat do „finančního srdce Evropy“, na burzu ve Frankfurtu v Německu, kde se obchodují převážně akcie. Vedle obchodu „na parketu“ tato burza provozuje také elektronický obchodní systém XETRA, který funguje podobně jako americký NASDAQ. Na základě cen 30 nejúspěšnějších akcií burza pravidelně zveřejňuje index DAX.

Další významnou burzou je Pařížská burza, která byla před pár lety připojena ke společnosti NYSE Euronext, jejímž hlavním vlastníkem je New York Stock Exchange. Kromě akcií obchoduje i s dluhopisy a deriváty. Vydává index CAC 40.

Deriváty

V eurozóně se nachází i několik derivátových burz, které fungují na bázi clearingového centra, které vstupuje mezi smluvní strany a zabezpečuje jistotu splnění závazků vyplývajících z obchodů. Finanční deriváty se obchodují na burze Eurex v Německu, přičemž zahrnují například futures na inflaci, úrokové sazby, ETF, ale např. i deriváty založené na emisích CO2. Futures na komodity se v eurozóně obchodují hlavně na NYSE Euronext v Paříži. Obchodování derivátů je však vysoce rizikové a doporučené jen pro zkušené investory.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 13.1.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)