Madoff, pyramida na Wall Street Ako-investovat.sk .


11. prosince 2008 se na stránkách světových tiskových agentur objevila zpráva o tom, že Bernard L. Madoff, zakladatel a šéf jedné z největších amerických brokerských firem, byl ráno zatčen FBI ve svém apartmá a obviněn z vytunelování prostředků spravovaných jeho společností v hodnotě více než 50 miliard dolarů, což představuje částku jen o málo nižší, než kdysi ztratili akcionáři Enronu. Zajímavé však bylo, že většina klientů o tom, že má Madoff problémy, vůbec netušila a o insolventnosti jeho společnosti se dozvěděla až z novin. Přitom se Madoff přiznal, že s výnosy svého fondu manipuloval již od roku 1972. Jak je možné, že si za celou tu dobu nikdo ničeho nevšiml?

Bernard Lawrence Madoff se narodil v roce 1938 v New Yorku. Zde vystudoval i střední školu a vystudoval politologii na univerzitě Hofstra. Po skončení studia v roce 1960 založil svou firmu Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. – ve formě limited liability company, obdoba naší s. r. o. Do podnikání přitom vložil peníze, které si vydělal během studia na různých brigádách. Jeho firma zpočátku působila jako market-maker (nakupovala a současně prodávala akcie na svůj účet) v systému pink sheets. Byl to systém OTC obchodování, který své jméno dostal podle růžových papírků, na které se psaly nabízené ceny.

Postupně jeho firma začala působit i jako broker. Její nevýhodou však bylo to, že jelikož byla relativně malá, nemohla si dovolit platit za místo na New York Stock Exchange, kde se obchodovaly největší objemy akcií. Proto Madoff hledal cesty, jak zvýšit objem akcií, ke kterým by jeho firma měla přístup. Začal tedy používat informační technologie, nejdříve na evidenci pokynů a později i na samotné párování obchodů. Z této technologie se v roce 1971 vyvinul systém NASDAQ, dnes největší OTC trh na světě. Ten je regulován Národní asociací dealerů cenných papírů (NASD), organizací složenou ze zástupců brokerů, v níž byl Madoff aktivním členem. Později, dokonce i ve stejnou dobu působil jako předseda výboru pro NASDAQ.

Aby Madoff zlepšil konkurenční pozici své firmy jako brokera, zavedl metodu „paying for order flow“, tedy platil menším dealerům za to, aby příkazy od jejich klientů směřovaly přes jeho firmu. To mu přinášelo výhodu většího objemu obchodů, z nichž mnohé jeho elektronický systém mohl navzájem spárovat, aniž by musely jít na trh. Přestože byl za tyto praktiky kritizován, dosáhl prostřednictvím nich více než 15 % podílu za zobchodování objemu všech amerických akcií. Madoff však tuto metodu obhajoval tím, že na ní nevidí nic špatného, protože nemá žádný efekt na ceny, kterou zákazník uhradí: „I když jde vaše přítelkyně do obchodu nakupovat punčochy, ty regály, kde jsou naskládané, zaplatil výrobce.“

V roce 1972 založil Madoff divizi správy investic, která je zodpovědná za současný skandál. Ačkoli jí zaměstnanci firmy říkali „hedge fond“, nešlo o hedge fond v pravém slova smyslu. Peníze byly do firmy investovány prostřednictvím tzv. feeder fondů, které firmě dávaly peníze tak, že se podílely na vlastním kapitálu firmy (tzv. Equity tranche funding). Tyto podíly byly však splatné na požádání. Investory byly nejčastěji fondy fondů, které se snažily o maximální diverzifikaci svých portfolií, a tedy investovaly u Madoff jen část svých peněz, ale našly se mezi nimi i takové, kterým svěří Madoff 100 % svých prostředků. Madoff se zavázal, že bude svěřené prostředky zhodnocovat a výnosy reinvestovat, přičemž si nebude účtovat žádné poplatky s výjimkou poplatků za transakce, což bylo v odvětví velmi nestandardní. Navíc, Madoff byl současně manažerem peněz, brokerem a také i jejich depozitářem (Custody) – což bylo také velmi vzácné. Pokud by Madoff neoperoval v rámci své společnosti, ale jako skutečný fond, musel by mít papíry uložené u nezávislé osoby. Tímto nepřehledným režimem byl však schopen toto nařízení obejít.

Přesto mu však peníze svěřily i mnohé fyzické osoby – nejčastěji jeho přátelé a známí z řad židovské komunity v New Yorku. Madoff měl totiž pověst váženého člověka a svůj podnik propagoval jako exkluzivní klub, do kterého se dostane jen málokdo. Také dával důraz na osobní přístup k investorům. Heslem jeho firmy bylo: „Bernard L. Madoff Investment Securities – jméno je napsáno na dveřích.“ V propagaci jeho „fondu“ mezi New Yorskou smetánku mu také pomáhali někteří jeho vlivní kamarádi.

Madoffovi se podle zpráv pro investory velmi dobře dařilo a výnosy, kterých údajně dosahoval, se pohybovaly mezi 10 až 20 procenty ročně. Co však bylo velmi neobvyklé, byla extrémně nízká volatilita výnosů fondu – za posledních deset let měl Madoff ztrátu pouze v pěti měsících. Z tohoto důvodu dávaly Madoffovi peníze stále další a další fondy. Nicméně, na dotazy ohledně investiční strategie odpověděl Madoff vždy velmi obecně a vyhýbavě.

Tvrdil, že využívá tzv. strategii split strike conversion (též nazývanou collar), která je sestavena ze tří kroků: Nejdříve nákup asi 30 akcií z indexu S & P 500, které jsou podle možnosti co nejvíce korelované. Pak prodej out-of-the-money call opcí na index a současně nákup out-of-the-money put opcí na index. Takové portfolio by mělo ohraničené pásmo, kde by mohlo skončit, tj. jeho výnos by se pohyboval v určitém intervalu. Problémem této strategie však bylo, že zdaleka nemohla vést k výnosům, jaké Madoff sliboval a vykazoval – ve většině případů by dokonce skončila hůře než samotný index. Mnozí analytici proto upozorňovali, že s Madoffem něco nesedí. Navíc, přístup ke strategii měli jen členové Madoffovy rodiny, což bylo také ojedinělé.

Madoffova pyramida

Obrázek: Ukázka Ponziho schémy

„Od začátku to byla velká Ponziho schéma,“ vyjádřil se po svém zatčení Madoff. Když totiž zjistil, že jím zvolená strategie nefunguje, začal generovat fiktivní výnosy, přijímat nové zákazníky a vyplácet z jejich vkladů výnosy těm starým. Totéž jako BMG Invest. Rozdílem však bylo to, že jím nabízené výnosy nebyly až tak astronomické – hlavně proto se mu podařilo vydržet tak dlouho. Rovněž se spoléhal na to, že většina jeho klientů není v otázce derivátů velmi zběhlá.

Na druhou stranu, našly se i velké banky, které Madoffovi svěřily peníze, a ty zaměstnávají investiční analytiky, kteří by měli mít v podobných věcech přehled. Peníze však vkládaly většinou banky evropské: „Ani jedna velká americká banka u Madoff peníze nemá. Vědí, že je podvodník,“napsal v roce 2005 analytik Harry Markopolos. Na druhé straně, mnozí klienti investovali i navzdory pochybnostem: „Jeden hedge fond se sídlem v New Yorku, který spravoval peníze Arabům, požádal auditorů velké čtyřky, aby udělali u Madoffa během dohodnuté due dilligence kontroly (při níž se kontrolují potenciální rizika ve firmě) i audit výkonnosti fondu. Řekli jim, že jim to neumožní z důvodu ochrany investiční strategie. Přesto tento fond u Madoffa investoval 200 milionů dolarů z důvodu nízké volatility výnosů, které Madoff vykazoval,“ píše Markopolos. Navíc prý mu mnozí manažeři řekli, že vědí, že Madoff podvádí, ale že podvádí pouze klienty své brokeringové divize tím, že provádí tzv. front running, tj. vykonává příkazy ze svého účtu dříve než z účtů klienta, čímž ovlivňuje cenu na trhu a de facto okrádá klienta. Někteří také věřili, že nízké volatility dosahuje tak, že ztráty vyrovnává zisky z minulých období. Prostě, věděli, že není čistý. Na druhou stranu, Madoff neustále operoval nízkou volatilitou svých výnosů a zdánlivou exkluzivitou fondu, kdy mnohým manažerům Evropských bank ještě v roce 2006 umožnil investovat u něj další peníze „jen proto, že se s nimi dobře zná.“

Madoff však podporoval svůj image serióznosti často padělanými potvrzeními o nákupu a prodeji akcií, které vystavoval jako svůj vlastní broker sám sobě. Dokonce se v roce 2006 dobrovolně zaregistroval u SEC jako investiční poradce. Normální postup při registraci nového investičního poradce je, že SEC mu důkladně prověří účetnictví a všechny ostatní záznamy. Nicméně, SEC byla v té době díky enormnímu růstu odvětví hedge fondů přetížená, a tak dělala tyto prověrky pouze u poradců, kteří byli vybráni na základě vyššího rizikového profilu. Madoffův rizikový profil byl však hodnocen jako nízký, takže prověrky se nekonaly. Navíc, Madoff platil všechny své závazky a zveřejňoval povinné dokumenty včas, takže jednotliví investoři neměli mnoho důvodů pochybovat.

Otázkou i tak je, proč na Madoffův podvod v průběhu 30 let nikdo nepřišel, resp. proč nikdo nejednal. Hlavním problémem bylo, že brokerská divize firmy byla přísně regulována a pravidelně kontrolována SEC, avšak divize investičního poradenství této kontrole nepodléhala. Tato však musela, jako část celé firmy, procházet každoročním účetním auditem. Na rozdíl od ostatních velkých akciových firem však Madoffova firma nebyla auditovanou společností z velké čtyřky, ale malou účetní firmou Friehling & Horowitz, která měla tři zaměstnance, z nichž jediným aktivním účetním byl Jerry Horowitz, Madoffův švagr. Navíc tato firma více než třináct let hlásila Americkému sdružení účetních, že žádné audity neprovádí.

Madoff také musel jako investiční manažer každé čtvrtletí reportovat SEC akcie, které držel. Tuto povinnost však obcházel tak, že vždy těsně před koncem čtvrtletí většinu akcií prodal, takže musel reportovat pouze ty, které mu zůstaly. Také byl známý tím, že vždy na konci roku držel 100 % hotovosti, takže z jeho účetních výkazů se nedalo určit, jakou investiční strategii používal. Jelikož Madoff nenabízel své podíly malým investorům a ani své výnosy nepropagoval v reklamách či prospektech, byl takříkajíc „mimo radar“ SEC, jejímž hlavním cílem byla především ochrana malých individuálních investorů. Přesto však Madoff pravidelně čelil kontrolám SEC ve své brokerské divizi, které však nebyly zjištěny žádné závažné pochybení.

Během Madoffové kariéry se ozvalo několik hlasů, které zpochybnily reálnost jeho výnosů a žádaly SEC, aby se jednalo. Například v roce 1992 konstatovala zpráva o likvidaci fondu Avellino & Bienes, který měl 100 % aktiv u Madoffa, že jeho výnosy jsou až podezřele rovnoměrné. V roce 1999 dokonce SEC obdržela memorandum od Harryho Markopolosa, ve kterém vyzýval, aby SEC přezkoumala situaci u Madoffa, přičemž uvádí 29 podezřelých nesrovnalostí ve fondu. Kromě toho řada analytiků se vyjádřila, že s Madoffem není něco v pořádku. Nicméně, SEC nekonala.

Je pravděpodobné, že Madoff ovlivnil regulační orgány prostřednictvím svých členů rodiny a známých. Například, jeho neteř Shauna, odpovědná za dodržování regulativních nařízení (compliance), se provdala za kontrolora pracujícího pro SEC, který měl jistý čas na starosti Madoffovu firmu.

Madoff začal mít problémy s likviditou po propuknutí krize v roce 2007. Pokud nechtěl, aby se o jeho podvodu někdo dozvěděl, nemohl požadovat peníze od banky (během celé své kariéry si peníze od bank nepůjčuje; vydával to za osobní hrdost). Proto se musel pokusit najít nové investory. Nicméně, během obecné ztráty důvěry se mu podařilo přesvědčit jen málo investorů. V roce 2008, naopak investoři požadovali vyplácení podílů v hodnotě přes 7 miliard dolarů. Madoff už věděl, že tyto peníze nemá šanci sehnat, a tak večer 10. prosince informoval své zaměstnance a nejbližší rodinu. Na druhý den ho FBI zatkla.

V současnosti je Bernard Madoff v domácím vězení s elektronickým sledovacím zařízením na ruce a připravuje se na soudní proces. Hrozí mu minimálně 10 let vězení. Jeho bankovní účty jsou zmrazené. Desítky investorů počítají ztráty, jejichž částka by se měla pohybovat okolo 50 miliard dolarů. Mezi postiženými jsou hlavně bohatí Madoffovi známí, evropské privátní banky a jejich klienti, ale i mnohé nadace a neziskové instituce. Mnohými Madoffovými klienty byly také fondy fondů, jejichž klienti zřejmě ani netušili, že část jejich peněz spravuje Madoff. Klientům, kterým byly jejich vklady v posledních letech vyplaceny, se dokonce může stát, že je budou muset vrátit. Podvedeni klienti mají šanci na vrácení 500 000 dolarů prostřednictvím Securities Investor Protection Corporation, která se podobá garančnímu fondu investic v SR. Odhaduje se však, že tyto peníze uvidí až za několik let.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 4.1.2009

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (1)

Související články

Andrej Babiš a Miroslav Motejlek přednášejí na VŠE

tuesday
09.04.2013
Podnikání | filip | VIDEO

Kdo vydělá na legalizaci marihuany?

friday
29.03.2013
Investice | hockicko.m

Jak vznikají peníze?

tuesday
19.03.2013
Trhy a makro | filip

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)