Bratislavská burza umírá Ako-investovat.sk .


Ve čtvrtek 6. června 2013 se v Bratislavě konala konference Kapitálový trh. Cílem konference bylo seznámit se s aktuální situací fungování bratislavské burzy a hlavně představit plány na oživení zájmu o burzu a její pozvednutí.

 

Dopolední program se nesl v duchu „debaty“ ohledně nastavení fungování burzy a jejího zviditelnění a zatraktivnění pro investory a hlavně firmy. V Bratislavě, podobně jako v Praze, burza bohužel neplní naplno svou primární funkci zdroje financování společností.

 

 

Plán ministerstva financí SR

Podle Romana Turok-Heteše, generálního ředitele sekce finančního trhu je z hlediska aktivace slovenského kapitálového trhu potřeba zaměřit se na čtyři hlavní oblasti:

 

  1. Podpora likvidity trhu – mělo by se jednat převážně o motivaci emitentů, aby se snažili obstarat kapitál na burze
  2. Nákladovost systému – motivovat investory pro vstup na slovenský kapitálový trh, snížit daňové, odvodové a poplatkové zatížení obchodování na trhu
  3. Infrastruktura trhu
  4. Propagace, finanční vzdělávání a ochrana investora – budovat důvěryhodné, stabilní a předvídatelné tržní prostředí

 

 

Likvidita trhu

Stejně jako v Praze je i v Bratislavě problém s likviditou obchodovaných titulů, která je v Bratislavě bohužel na ještě nižší úrovni než na pražské burze. Ministerstvo by proto rádo odstranilo bariéry pro nové emise a upravila legislativu. Mezi další opatření patří emise retailových státních dluhopisů (jako např. v ČR – link), podpora rizikového kapitálu (start-upy) či projektové financování.

 

Jak je vidět v grafu níže, likvidita bratislavského trhu je velmi nízká. Denní objem obchodů výjimečně přesáhne 20 000 kusů cenných papírů. V Eurech činil objem kurzotvorných obchodů 173 045.

 

Objemy obchodů na bratislavské burze (počet kusů CP): (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Bloomberg

 

 

Nákladovost systému

Problémem je daňově-odvodové zatížení investic na kapitálovém trhu. Vysoké poplatky ve spojení s nízkou likviditou investory demotivují od obchodování, čímž snižují potřebnou likviditu trhu.

 

 

Infrastruktura trhu

Slovenský trh je nerozvinutý, jeho infrastruktura neodpovídá západním standardům a není dostatečně napojený na další, úspěšnější, burzy ve střední Evropě jako jsou burzy ve Vídni nebo Varšavě.

 

Další problém nastává i kvůli pozůstatkům kupónové privatizace. Mnoha lidem na účtech u CDCP zbyly často bezcenné cenné papíry, které je problematické odprodat. Jindy se jedná o akcie se zajímavou cenou, avšak CDCP si účtuje vysoké poplatky za vedení účtu, proto lidé akcie darují FNM, aby se vyhnuli placení vysokých poplatků.

 

 

Srovnání Bratislava – Praha

Pro srovnání přihládáme vývoj indexů PX a SAX za posledních 10 let. Vývoj je normalizovaný k 20. červnu 2003 na hodnotě 100, aby mělo srovnání větší vypovídací hodnotu. I když vývoj indexu PX nepřipomíná vývoj západních akciových indexů, bratislavský index SAX vypadá jako by stále hledal své dno.

 

Srovnání indexů PX a SAX: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Bloomberg

 

 

Shrnutí

Je bezesporu pozitivní, že si slovenské ministerstvo financí uvědomuje závažnost situace a že i soukromé subjekty se snaží zlepšit situaci. Na druhou stranu musíme podotknout, že výstup pana Turok-Heteše nepřinesl ani náznakem konkrétní plán řešení situace. Přesto, že podobná konference se konala v Bratislavě minulý rok, prezentace neobsahovala ani zmínku o tom, co se od minulého roku udělalo a jaké konkrétní kroky ministerstvo financí podnikne směrem ke zlepšení stávající situace.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (2)

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)